TFD@Work helpt met werving en selectie van (aspirant) beveiligers

Op ieder potje past een dekseltje, is een oud gezegde. Zo zal ook voor elke beveiliger wel een geschikte werkgever of opdrachtgever te vinden zijn. Het laatste is echter niet eenvoudig, gezien de complexiteit en gevoeligheid van veel taken. Bemiddelingsbureau The Flying Dutchman @ Work heeft er daarom een specialisme van gemaakt.

 

Vooral sinds de coronacrisis is het voor bedrijven een enorme uitdaging geworden om aan geschikte beveiligers te komen. Hogere lonen zijn niet direct een optie om het vak aantrekkelijker te maken, omdat vooral de prijsconcurrentie bij openbare aanbestedingen het moeilijk maakt de tarieven te verhogen. Het gevolg is dat mede door de grote vraag naar personeel vanuit andere sectoren, veel beveiligers kiezen voor een ander, beter betaald vak. Ook gebeurt het dat beveiligers de branche voor gezien houden, omdat ze het in hun huidige functie niet naar de zin hebben. Aan dat laatste denkt bemiddelingsbureau The Flying Dutchman @ Work zeker iets te kunnen veranderen.

Vis in het water
De particuliere beveiligingsbranche is zo veelzijdig als de gehele samenleving. De ene beveiliger voelt zich thuis in de surveillancedienst, de ander achter de balie van een kantorencomplex, terwijl weer iemand anders het liefst vanuit een particuliere alarmcentrale actief is. Binnen die takken van sport is ook weer een grote variatie te vinden. Het vak van beveiliger wordt in de maatschappij nog weleens onderschat, maar er gelden voor veel functies behoorlijke eisen, vertelt Fryan de Roodt van TFD@W. “In veel functies wordt verwacht dat je vreemde talen goed spreekt en dat je over uitstekende sociale vaardigheden beschikt. Zeker bij bijzondere opdrachtgevers als de Dienst Justitiële Inrichtingen en ziekenhuizen geldt dat je daar niet zomaar iedere beveiliger kunt neerzetten. Natuurlijk weten particuliere beveiligingsorganisaties dat ook wel, maar het blijft een uitdaging om de juiste persoon op de juiste plaats te selecteren. Wij zorgen voor een diepgaande selectie en intensieve begeleiding voor een optimale match. Als blijkt dat de kandidaat zich als een vis in het water voelt, komt hij of zij bij de opdrachtgever in dienst.”

Maatwerk
Voor een particuliere beveiligingsorganisatie is het prettig dat er niet snel problemen zullen ontstaan doordat een beveiliger wordt ingezet op een locatie waarvoor hij of zij eigenlijk niet geschikt is. Door veel aandacht te besteden aan de mensen en uitgebreid met ze te praten, ontdek je vanzelf welke talenten ze hebben en waar je ze wel of juist niet kunt inzetten. We kijken daarbij zelfs naar de privésituatie en tenslotte willen we niet dat het werk in de beveiliging thuis tot spanningen gaat leiden, bijvoorbeeld omdat nachtdiensten een probleem vormen. Iedere beveiliger heeft wat ons betreft recht op maatwerk en wij helpen particuliere beveiligingsorganisaties die dat ook willen, maar zelf niet de capaciteit hebben om dat te bieden. Het eerste jaar begeleidt TFD@W de kandidaat tot een succesvolle overname.
Mocht een beveiligingsorganisatie de samenwerking met een werknemer moeten beëindigen om wat voor reden dan ook, dan kunnen zij daarvoor eveneens terecht bij TFD@W. De Roodt: “Voorlopig verwachten wij dat het aantal vacatures hoog zal blijven, daardoor lukt het ons altijd wel om een nieuwe werkgever voor de kandidaat te vinden.”

Opleidingen
TFD@W ziet de aantallen sollicitanten teruglopen, daarom is recent een samenwerking aangegaan met een partij die professioneel kan opleiden. De Roodt: “Wij zoeken samenwerking met bedrijven die praktijkwerkplekken beschikbaar stellen. In april start de eerste opleiding (BBL) in de TFD Academy. Wij zullen minimaal twintig aspiranten opleiden en begeleiden tot een gekwalificeerd beveiliger. Verwacht wordt dat er elke maand een nieuwe opleiding start, ook hierin werven en selecteren wij aspiranten voor onze klanten.”

Deel dit artikel via: