Tijdelijk meer bevoegdheden voor inlichtingendiensten

Om Nederland weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen vanuit vijandig gezinde landen, wordt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) tijdelijk uitgebreid met extra bevoegdheden, zonder dat de toezichthouder voor vertraging kan zorgen.

Als Nederland nu wordt aangevallen, moet eerst een aantal procedures en regels worden doorlopen, vertelt demissionair minister Henk Kamp van Defensie in het NRC. Volgens hem is Nederland bij een grote cyberaanval een slachtoffer met de handen op de rug gebonden. Daarom werkt hij samen met zijn opvolger Kajsa Ollongren aan een tijdelijke aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wijziging moet ervoor zorgen dat Nederland sneller kan reageren op cyberaanvallen afkomstig uit staten met een agressieve cyberpolitiek zodat de nationale veiligheid niet in het gedrang komt. “We moeten een adequate verdediging hebben tegen cyberaanvallen, maar dat lukt niet als je alle procedures en regels moet doorlopen”, aldus Kamp.

Onduidelijk
Wat er precies gaat veranderen aan de Wiv blijft onduidelijk. Waarschijnlijk zullen de inlichtingendiensten een ‘sleepnet’ over het land inkomend netwerkverkeer mogen uitgooien. Dat is tot nu toe niet gebeurd, omdat de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) dergelijke verzoeken elke keer afwijst. Hetzelfde geldt voor het hacken van servers van aanvallers. In ieder geval zal het volgende kabinet hier besluiten over moeten nemen. Uiteindelijk moeten er permanente veranderingen komen, omdat vanzelfsprekend ook cyberaanvallen geen tijdelijk karakter hebben. De verwachting is dat de toezichthouders TIB en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) niet zomaar met deze veranderingen akkoord zullen gaan.

Deel dit artikel via: