Tijdelijke versoepeling voor inleen evenementbeveiliging

Om grote capaciteitsproblemen te voorkomen gelden van 1 juli 2021 tot en met 1 november 2021 versoepelingen voor de inleen van beveiligers voor evenementen. Hiermee wordt het voor bedrijven makkelijker om personeel bij concurrenten in te huren, zodat de branche meer flexibiliteit krijgt.

Afgelopen periode heeft brancheorganisatie VBe NL het personeelstekort bij de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid aangekaart en verzocht om versoepelingen omtrent de inleen van beveiligingspersoneel. De politie schrijft in haar brief van 1 juli 2021 dat gebleken is dat de sector, in ieder geval ten aanzien van evenementenbeveiliging, kampt met een groot personeelstekort.

Tijdelijke versoepeling
Met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de politie besloten om voor de evenementenbeveiliging een tijdelijke versoepeling in te voeren die geldt ten aanzien van het inlenen of huren van personeel van andere beveiligingsorganisaties, waarbij het ingeleende personeel mag werken met de pas en onder de toestemming van het uitlenende bedrijf. Door de inlener hoeft hierdoor dus niet opnieuw een toestemming en een pas te worden aangevraagd.

Voorwaarden
Er moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Zo geldt de versoepeling van 1 juli 2021 tot 1 november 2021 alleen voor (evenement)beveiligingsbedrijven en de beveiliging van evenementen waarvoor een evenementenvergunning is verleend door een gemeente. Het ingeleende personeel dient in het bezit te zijn van een blauwe ESO-pas of een grijze beveiligingspas. Er mag alleen worden ingeleend van bedrijven met een ND-vergunning. En de beveiligingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het uniform van het inlenende beveiligingsbedrijf. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan het uniform van de inlener worden vervangen door een hesje met V-teken en logo van het inlenende bedrijf. Dit hesje moet dan door alle beveiligers op het betreffende evenement worden gedragen ten behoeve van de uniformiteit. Onder het hesje wordt het uniform gedragen van het bedrijf waar de beveiliger een toestemming en pas voor heeft.
De afdeling Korpscheftaken dient vooraf te worden geïnformeerd over de inleen en wel zo spoedig mogelijk en uiterlijk 60 uur vóór aanvang van het evenement. Hierbij dient de datum, naam en locatie van het evenement te worden verstrekt, evenals de namen en pasnummers van alle ingeleende beveiligers die worden ingezet. Verder dient doorgegeven te worden wie de hoofdaannemer is zodat duidelijk is wiens uniform (hesje) wordt gedragen.

Samenwerking bevorderen
Om de samenwerking tussen leden van VBe NL te bevorderen is een WhatsApp-groep opgericht voor planners van aangesloten beveiligingsbedrijven. Leden van VBe NL kunnen in de groep uitvragen doen voor personeel waardoor gaten in het rooster snel gevuld kunnen worden. Ook kan met de WhatsApp-groep op korte termijn bij de leden geïnventariseerd worden hoeveel beveiligers er voor een evenement beschikbaar zijn.
Voorzitter Peter Hoes: ”Wij zijn enorm blij dat de politie deze versoepelingen heeft ingevoerd! Met de versoepelingen kan in combinatie met de nieuwe WhatsApp-groep op korte termijn personeel worden ingeleend. Ik verwacht dat hierdoor meer evenementen kunnen doorgaan en bezoekers veilig kunnen genieten van het evenementenseizoen na een lange zware periode van thuiszitten.”

Deel dit artikel via: