Tilburg analyseert trends in woninginbraken

In sommige Tilburgse wijken wordt meer ingebroken dan in andere wijken. Het blijkt ook dat vooral gezinnen met kinderen tussen de 12 en de 18 jaar het slachtoffer worden. Waarom is niet duidelijk. Dat wordt nader onderzocht, zo schrijft Trouw.

De afdeling Intelligence van de gemeente Tilburg verzamelt op het moment grote hoeveelheden gegevens over woninginbraken. Op een heatmap is te zien waar het vaakst wordt ingebroken. Zo probeert de gemeente meer inzicht te krijgen in de veiligheidssituatie in de verschillende wijken. Op basis daarvan wil men kijken hoe met preventieve maatregelen verbetering is te bereiken. Er wordt niet alleen naar inbraken gekeken. De gemeente verzamelt ook meldingen over geluidsoverlast, verloedering en losse stoeptegels. Via geavanceerde software wordt gekeken of er verbanden zijn. De gemeente heeft ook speciale toestemming gekregen van het Openbaar Ministerie om gebruik te maken van gegevens van de politie, zoals aangiftes van burgers.

Experiment
Het project in Tilburg is te beschouwen als experiment dat past in de trend van informatiegestuurd werken aan meer veiligheid. Tilburg, dat is aangesloten bij DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety and Security), is al langer ‘early adaptor’ waar het gaat om het uitproberen van nieuwe beveiligingstechnologieën. Ook het project met dataverzameling draait al enkele jaren. De grootste uitdagingen zijn het interpreteren van de meldingen en het leggen van verbanden daartussen. Als zomaar alle data wordt gebruikt, kan dat verkeerde conclusies tot gevolg hebben, waarschuwen deskundigen. Zo kan intensivering van politiesurveillances leiden tot vermindering van criminaliteit, maar het kan ook gebeuren dat de cijfers stijgen omdat er simpelweg meer wordt geconstateerd. Mensen kunnen dat intuïtief verklaren; computers niet.

Risico
De gemeente erkent het risico van foute interpretaties door computers. Daarom worden alle uitkomsten nog eens door deskundigen beoordeeld. Sommige data is wel duidelijk, zoals het aantal aangiften van inbraak in een bepaalde wijk. De gemeente komt dan langs met een informatietentje, waar bewoners terecht kunnen voor preventie-advies. De computer heeft ook niet alleen nadelen. Dankzij de automatisering kunnen veel meer gegevens worden verwerkt en dat gebeurt bovendien veel sneller dan mensen het kunnen. Of het dankzij het project ook echt veiliger wordt in Tilburg, durft de gemeente niet te bevestigen. Toch zal Tilburg de komende jaren nog meer informatiegestuurd te werk gaan bij het verbeteren van de veiligheid. Sommigen vragen zich af of het een taak van de gemeente is om politiegegevens te analyseren. Tilburg vindt van wel. De gemeente zegt er het veiligheidsbeleid mee te kunnen verbeteren. De opsporing van misdrijven blijft overigens nadrukkelijk een taak van de politie.

Deel dit artikel via: