Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

SOBA

ADI

PG Security Systems

Service Centrale Nederland

Sequrix

EAL

SmartCell

Secusoft

Hanwha Vision Europe

Avigilon Alta

Centurion

VAIBS

Genetec

GFT

ARAS

BHVcertificaat.online

Hikvision

VVNL

Lobeco

Securitas

Unii

Bydemes

Paxton

Nimo Drone Security

OSEC

HID

De Beveiligingsjurist

Milestone

JMB Groep

Seris

Connect Security

Ajax Systems

Crown Security Services

Gold-IP

VEB

Brivo

Alphatronics

Top Security

NIBHV

Akuvox

Traka ASSA ABLOY

Masset Solutions

Nimo Dog Security

i-Pro

Optex

RoSecure

Advancis

DZ Technologies

SMC Alarmcentrale

CardAccess

2N

ASIS

Bosch Security Systems

Oribi ID Solutions

G4S

Kiwa

IDIS

Seagate

VideoGuard

Dero Security Products

Paraat

SmartSD

Alarm Meldnet

Trigion

VBN

Regio Control Veldt

CDVI

Nenova

NetworxConnect

Explicate

Uniview

ASSA ABLOY

CSL

Add Secure

20face

Eagle Eye Networks

Eizo

HD Security

Multiwacht

Toekomst privacywaakhond staat zwaar onder druk

8 juni 2021
Redactie
15:58

In 2020 bracht de bestrijding van het coronavirus veel privacyvraagstukken met zich mee, zo meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het dinsdag verschenen jaarverslag. In het document wordt verder ingegaan op het meerjarenplan voor toezicht in de verder digitaliserende samenleving.

De privacywaakhond heeft in de bestrijding van de crisis onder meer een speciaal coronateam opgezet. Hierbij was er niet alleen oog voor de effecten op de bescherming van persoonsgegevens op de korte termijn, maar ook voor de effecten op de langere termijn. Dat je tijdens een crisis extra moet opletten en dat goed toezicht juist dan heel relevant is, is volgens de toezichthouder in het afgelopen jaar meermaals gebleken. Er wordt echter niet alleen teruggeblikt, maar ook vooruit gekeken. Zo startte de AP in 2020 met een meerjarenplan voor toezicht in de verder digitaliserende samenleving. Verder is vorig jaar gekeken naar de toekomst van de AP. Onafhankelijk onderzoek toonde aan dat de instantie flink moet groeien om de bescherming van persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Op dit moment zijn er zorgen over de continuïteit van de privacywaakhond in 2022.

Bestrijding corona
Van temperatuurmetingen tot corona-apps, van veilig thuiswerken en videobellen tot het delen van de locatiegegevens van alle Nederlanders: in 2020 sprak de AP zich erover uit. De toezichthouder streefde er hierbij naar dat het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens intact blijft, tijdens de crisis maar vooral ook daarna. Die langere termijn hield de AP naar eigen zeggen scherp voor ogen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat er in de haast vergaande maatregelen doorgevoerd zouden worden die maar moeilijk terug te draaien zijn.

Meerjarenplan toezicht
In het visiedocument Focus 2020-2023: Dataprotectie in een digitale samenleving staan drie focusgebieden benoemd waaraan de AP extra aandacht besteedt. Dat zijn datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie & algoritmes. In 2020 is de AP hiermee gestart. Er werden in 2020 meerdere onderzoeken naar datahandel gedaan. Zo werd TikTok onderzocht en gingen onderzoeken bij meerdere handelsinformatiebureaus van start. Verder onderzocht de AP bij verschillende organisaties hun gebruik van cookiewalls & tracking cookies en werkte de instantie mee aan onderzoeken van andere Europese privacytoezichthouders. Ook gaf de AP tips voor privacy bij connected cars.

Digitale overheid
De AP publiceerde een groot onderzoek naar de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Ook deed de instantie onderzoek naar smart cities. Verder bereidde de privacywaakhond zich voor op het toezicht tijdens de landelijke verkiezingen van maart 2021 en publiceerde hij een handleiding over privacy bij verkiezingscampagnes.

Artificiële intelligentie & algoritmes
In 2020 was gezichtsherkenning een belangrijk onderwerp. De AP wees de supermarktbranche op de regels voor gezichtsherkenning, deed een inventarisatie onder sectoren met interesse in gezichtsherkenning en gaf een supermarkt een officiële waarschuwing. Ook publiceerde de AP in 2020 een visiestuk op het toezicht op AI & algoritmes.

Financiële positie 
In 2020 bleek uit onafhankelijk onderzoek door KPMG dat de AP zou moeten groeien van 184 fte naar 470 fte om alle wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Hierop nam de Tweede Kamer in februari 2021 een motie aan om het budget te verhogen. De beslissing hierover is aan het nieuwe kabinet.
Ook het externe accountantskantoor dat de jaarrekening 2020 van de AP heeft gecontroleerd, vraagt aandacht voor de financiële positie van de instantie. Het kantoor wijst erop dat het toegezegde budget voor 2021 onvoldoende is en maakt zich bij de toetsing van de continuïteit zorgen over de (te) smalle financieringsbasis van de AP.

Ondergefinancierd
Katja Mur, bestuurslid van de AP: “De AP is al sinds de invoering van de AVG ondergefinancierd geweest, door veel extra taken, zonder de bijbehorende extra middelen. En de tekorten stapelen zich daardoor alleen maar op. Dat is de reden dat in Nederland het wettelijk vereiste toezicht niet naar behoren functioneert. Kijk bijvoorbeeld naar de duizenden mensen die nog op de behandeling van hun klacht wachten. Of naar het mkb dat snakt naar meer voorlichting. Al deze mensen kunnen wij alleen helpen met voldoende budget. Wij vertrouwen er daarom op dat na de verkiezingen en de formatie ons budget dusdanig wordt verhoogd dat wij de benodigde groei kunnen realiseren.”

Deel dit artikel via:

Vlog 6

Premium partners

Seagate

Suricat

Videoguard

Wordt een partner