Toekomstbestendigheid en gemak belangrijkst bij toegangssystemen

Wat vraagt de markt de komende jaren op het gebied van toegangsbeheer? HID onderzocht het in samenwerking met IFSEC Global en publiceerde de conclusies in het 2022 State of Access Control Report. 42 procent van de ondervraagden geeft aan te willen ‘upgraden’ naar mobiele systemen.

Aan het onderzoek namen rond de duizend beveiligingsprofessionals deel, waarvan 29 procent uit EMEA, 56 procent uit Noord-Amerika en 15 procent uit Azië en Australië. Het rapport beschrijft de huidige markt, gebruikte technologie en trends die beveiligings- en IT-professionals de komende jaren zien en verwachten.

Gemak
Gebruiksgemak is volgens 60 procent van de respondenten de belangrijkste reden om te upgraden naar een nieuw toegangssysteem. Een nieuw systeem moet naast het beveiligen van panden een soepel en overzichtelijk proces bieden voor zowel gebruikers (medewerkers, bewoners of bezoekers) als beheerders (beveiliging, facilitaire zaken en IT-teams).

Mobiele toegang en ‘handsfree’ mogelijkheden
Het is dan ook geen verrassing dat de vraag naar mobiele toegang toeneemt, waarbij 42 procent van de respondenten van plan is te upgraden naar systemen die hiervoor geschikt zijn. Beheerders willen dit om te kunnen profiteren van een verhoogde operationele efficiëntie en werknemers en bezoekers gebruiken liever hun mobiele apparaten dan een traditionele toegangspas.
De pandemie speelde ook een rol in de vraag naar contactloos fysiek toegangsbeheer. Ongeveer 32 procent van de respondenten gaf aan dat ze systemen willen upgraden om het openen van deuren mogelijk te maken zonder dat iets aangeraakt hoeft te worden. Daarbij wordt ook contactloze biometrie overwogen.

Systeeminteroperabiliteit
Toekomstbestendige ondersteuning is ook een groeiend aandachtspunt. Organisaties veranderen snel en willen niet elke keer in nieuwe technologie moeten investeren. Daarom selecteerde bijna de helft van de respondenten (49%) de mogelijkheid om in de toekomst nieuwe technologie te ondersteunen als een van de drie belangrijkste functies in een nieuwe oplossing voor toegangsbeheer. 33 procent noemde integratie met bestaande beveiligingsplatforms belangrijk. Als gevolg hiervan stappen consultants en integrators af van merkafhankelijke systemen en kiezen ze voor technologie die gebaseerd is op open standaarden, waarbij software-upgrades veilig kunnen worden beheerd via de cloud. Een op de vijf respondenten voegde toe dat interoperabiliteit en open standaarden een van de belangrijkste trends zullen zijn die de industrie in de nabije toekomst vorm zullen geven.

Duurzaamheid
Steeds meer organisaties voeren een beleid ten aanzien van duurzaamheid en technologie voor toegangsbeheer kan daarin ondersteunen. Bijvoorbeeld door een efficiënter gebruik van het gebouw. 28 procent van de respondenten raadpleegde binnen hun organisatie de afdeling die zich met duurzaamheid bezighoudt voor advies ten aanzien van het aan te schaffen toegangssysteem. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of componenten een milieuproductverklaring hebben, of zij intelligent energiebeheer ondersteunen en of zij classificaties hebben voor ‘groene gebouwen’ zoals LEED. Bovendien maakt de inzet van mobiele toegang en virtuele inloggegevens de noodzaak voor plastic kaarten overbodig. Maar het grootste effect wordt behaald als het is geïntegreerd met een gebouwbeheerplatform, zodat de gebouwmiddelen continu zijn aan te passen aan de bezetting.

Het volledige rapport biedt een meer diepgaande analyse en datapunten over wat de fysieke toegangsindustrie nu en in de toekomst drijft. Bezoek de website om te zien hoe HID Mobile Access het gemak en de operationele efficiëntie verhoogt zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Deel dit artikel via: