Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Add Secure

Top Security

NetworxConnect

EAL

ASIS

JMB Groep

Seagate

DZ Technologies

Hanwha Vision Europe

NIBHV

Lobeco

SmartCell

2N

BHVcertificaat.online

SOBA

Paxton

Nenova

ASSA ABLOY

VVNL

CardAccess

G4S

Optex

Service Centrale Nederland

VAIBS

Milestone

GFT

ARAS

Alarm Meldnet

Explicate

Oribi ID Solutions

VideoGuard

HD Security

RoSecure

Sequrix

Eizo

Crown Security Services

Uniview

Masset Solutions

Bosch Security Systems

Advancis

SMC Alarmcentrale

Dero Security Products

Nimo Dog Security

Ajax Systems

20face

Connect Security

SmartSD

Seris

PG Security Systems

Multiwacht

Traka ASSA ABLOY

VBN

Akuvox

Eagle Eye Networks

Genetec

i-Pro

De Beveiligingsjurist

Securitas

Brivo

IDIS

Bydemes

CSL

Hikvision

CDVI

Nimo Drone Security

Kiwa

OSEC

ADI

Centurion

HID

Avigilon Alta

Alphatronics

Gold-IP

Paraat

Secusoft

VEB

Regio Control Veldt

Trigion

Unii

Trigion komt met dashboard dat prestaties weergeeft

22 oktober 2020
Redactie
13:12

In nauwe samenwerking met InSpark heeft Trigion een online dashboard ontwikkeld voor het monitoren van de belangrijkste KPI’s, rapportage en analyse van alle incidenten en meldingen. Het informeert medewerkers van Trigion, maar ook opdrachtgevers kunnen er gebruik van maken.

Volgens Stijn Merkelbach, manager Business Development bij Trigion, ontsluit dit unieke dashboard centraal informatie over de kwaliteit van de dienstverlening. “Met de verworven inzichten kunnen we goed inspelen op veranderingen en een inhoudelijk gesprek voeren over onze dienstverlening. We kijken hierbij niet alleen in de achteruitkijkspiegel, maar kunnen nu óók tijdig bijsturen.”
Trigion’s zegt door continue vernieuwing voor ieder specifiek veiligheidsvraagstuk de beste professionele oplossing te willen bieden, om zo aan de steeds veranderende behoeftes en wensen van opdrachtgevers te kunnen voldoen. Voor een dergelijke, geoptimaliseerde dienstverlening is een goede, doorlopende monitoring, analyse en rapportage van alle voorkomende meldingen en incidenten absoluut noodzakelijk.

Continue marktaanpassing vereist gedegen monitoring
Voor iedere organisatie geldt dat sturing op dagelijkse issues en op belangrijke prestatie-indicatoren de kwaliteit van producten en diensten verhoogt én de onderscheidende marktkracht versterkt. Samen met InSpark ontwikkelde Trigion daartoe een speciaal monitoring dashboard, dat bestaat uit drie onderling gekoppelde onderdelen. Het eerste is een centraal dashboard met managementinformatie over de key performance indicators (KPI’s). Het tweede is een operationeel systeem, voor de monitoring van alle cijfers, verzamelde data en meldingen die bij de diverse beveiligingsvestigingen binnenkomen. Verder is er een klantportaal, toegankelijk via desktop en app, dat laat zien hoe de cijfers zich verhouden tot de KPI’s die in het contract zijn overeengekomen.
Met dit uitgebreide monitoringsysteem worden alle actualiteiten, trends en ontwikkelingen op zowel lokaal, regionaal als ook landelijk niveau duidelijk. Zo kan de business zich op efficiënte wijze aan de markt en de vraag aanpassen en doorlopend verbeteren.

Stakeholder-based ontwikkeling
De intensieve samenwerking tussen InSpark en Trigion illustreert volgens de laatste onder meer de intentie om meer datagedreven te werken voor een adaptieve business: “De partnerschappelijke ontwikkeling past bij de huidige strategie van Trigion om een stevige regierol aan te nemen en daarbij nauw samen te werken met een betrouwbare partner als InSpark, met diepgaande expertise over business intelligence en de nieuwste data platforms”, licht Merkelbach toe.
Richard Verburg van InSpark vertelt: “Er bestond een urgente vraag om de resultaten van Trigion’s dienstverlening beter inzichtelijk te maken. Vanuit deze vraag hebben we stapsgewijs en op een wendbare manier een online dashboard ontwikkeld dat echte meerwaarde voor zowel Trigion als ook haar klanten oplevert.”

Uniek door betrokkenheid
Eigenlijk wordt ieder dashboard per definitie op maat gemaakt, omdat het altijd aan de specifieke wensen van een onderneming moet voldoen. Het dashboard van Trigion is volgens de bedenkers echter een uniek dataproduct, omdat het ontwikkeld is in partnerschap met alle personen die ertoe doen, inclusief de klant. Daardoor heeft het een meerwaarde voor alle betrokkenen.
Veruit de meeste dashboards zijn sterk intern gericht; enkel op omzet, marges en managementinfo. Met Trigion’s speciale dashboard wordt echter óók de klant geïnformeerd over de algehele stand van zaken. Daarmee creëer je toegevoegde waarde voor de opdrachtgever, verbeter je de customer experience én toon je je onderscheidende marktkracht.

Succesvolle adoptie
Het dashboard werd ontwikkeld in overleg met de belangrijkste stakeholders van Trigion en Facilicom Group, zoals HR, sales, klantmanagers, teamleiders en het directieteam. Daarnaast werden managers, specialisten en adviseurs van Trigion-klanten bij het proces betrokken. Dat zorgde voor een zeer succesvolle adoptie.
“Organisaties onderschatten nogal eens het belang van een sterke commitment van alle betrokkenen. Een dashboard is pas een tool met meerwaarde, als het wordt omarmd en gedragen door de mensen die het gebruiken. Dat gebeurt alleen als de tool daadwerkelijk helpt in hun dagelijkse werk”, aldus Verburg.

Een dashboard dat kan groeien
Zaak is nu om te kijken hoe het dashboard verder ontwikkeld kan worden om monitoring en evaluatie te versterken. In de toekomst moet het ook een meer voorspellende waarde krijgen. Door inzichten te verzamelen over de drivers achter veelvoorkomende incidenten kunnen bijvoorbeeld patronen aan het licht worden gebracht, die een indicatie geven van toekomstige risico’s. Tevens wordt vanuit het partnership met InSpark gekeken naar de standaardisatie van de systemen, zodat het dashboard praktisch inzetbaar wordt voor alle Trigion accounts.

Deel dit artikel via:

Vlog 9

Premium partners

Videoguard

SequriX

Seagate

Suricat

Wordt een partner