Twee personen aangehouden voor doxing

De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor doxing. Een 55-jarige inwoner uit Katwijk werd op woensdagavond 31 januari in Den Haag aangehouden. In een woning in Uithoorn werd op donderdag 1 februari een 54-jarige inwoonster aangehouden. Zij worden er van verdacht een medewerker van het Openbaar Ministerie van arrondissementsparket Den Haag te hebben gedoxt. Per 1 januari 2024 is doxing strafbaar.

De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie van arrondissementsparket Den Haag heeft aangifte gedaan van doxing van één van de medewerkers. Uit onderzoek bleek dat de aangehouden verdachten de medewerker online hadden gedoxt. De twee verdachten worden er van verdacht online persoonsgegevens van deze medewerker verspreid te hebben. Eén van de verdachten riep op om informatie over deze medewerker aan te leveren. Na onderzoek konden de twee verdachten worden aangehouden.

Wat is doxing?
Doxing is het met kwade bedoelingen verzamelen of (verder) verspreiden van persoonlijke, gevoelige of privéinformatie zoals woonadres, telefoonnummer, een foto (bijv. gelaatsafbeelding), naam werkgever en gegevens van familie of combinaties. Kortom, persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd.
In de nieuwe wet (art 285d Wetboek van Strafrecht) wordt gesteld dat als een slachtoffer van doxing tot een specifieke beroepsgroep hoort de strafmaat met een derde wordt verhoogd. Hieronder vallen onder meer de Koning, leden van het kabinet, commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders, leden van algemeen vertegenwoordigend orgaan, rechterlijke ambtenaren, advocaten, journalisten, buitengewoon opsporingsambtenaren en politieagenten.

Deel dit artikel via: