Uitbreiding bevoegdheden inlichtingendiensten uit balans

Als de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werkelijkheid wordt is het voor de Nederlandse veiligheidsdiensten mogelijk ongericht telecommunicatie te onderscheppen. Dit betekent dat de overheid alle Nederlanders kan afluisteren.

bellenGrootste kritiekpunt op het wetsvoorstel van het College voor de Rechten van de Mens is dat de veiligheidsdiensten deze bevoegdheden mogen uitoefenen zonder toestemming van een onafhankelijk orgaan, zoals bijvoorbeeld een rechter. De diensten hebben enkel toestemming van de betrokken minister nodig. Daar komt bovenop dat de enige toezichthouder op deze wet, de CTIVD, geen bevoegdheden krijgt om diezelfde overheid dwingend een halt toe te roepen. Het College roept het kabinet dan ook op deze waarborgen alsnog in het wetsvoorstel te verankeren.

In Zweden, Duitsland en België is er wel een onafhankelijke instantie waaraan de diensten toestemming moeten vragen. Er is geen verklaring waarom dit in Nederland niet ook kan. Als dit wetsvoorstel in werking gaat, betekent het dat de veiligheidsdiensten ook deze nieuwe vormen van gegevensverkeer mogen aftappen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel waardoor de omvang en impact op de privacy niet te overzien is, zegt het College.

Deel dit artikel via: