V:base per 2 februari ook voor aspirantbeveiligers

Met ingang van 2 februari is er een nieuwe versie van V:Base beschikbaar. De nieuwe versie kan dan worden gebruikt door de beveiligingsbedrijven.

In de huidige versie van V:base kunnen alleen de Ecabo/SVPB-verklaringen voor de legitimatiebewijzen voor gediplomeerden online worden aangevraagd. Een wens was echter om ook de aanvraag van tijdelijke legitimatiebewijzen, de zogenaamde aspirantenpassen, met V:base online te gaan faciliteren. In de update van V:base is deze functionaliteit ingebouwd. V:base kan normaal worden opgestart en de nieuwe functionaliteit is meteen beschikbaar. Februari is een overgangsmaand naar de nieuwe werkwijze, vanaf 1 maart 2015 worden verklaringen m.b.t. de opleidingseisen uitsluitend via V:base afgegeven.
aspirant beveiligerInmiddels zijn met V:base duizenden Ecabo/SVPB-verklaringen afgegeven in het kader van het aanvragen van legitimatiebewijzen voor gediplomeerde beveiligers, Event security officers, alarmcentralisten, winkelsurveillanten, persoonsbeveiligers en particulier onderzoekers. Als een beveiligingsbedrijf een tijdelijk legitimatiebewijs aanvraagt, kunnen politie en KMar de Ecabo/SVPB-verklaringen voor aspiranten meteen online controleren in V:base. De nieuwe functionaliteit is ontwikkeld in nauwe samenwerking en afstemming met de beveiligingsbranche, enkele onderwijsinstellingen, politie en KMar. In 2014 is V:base door Ecabo/SVPB en deze partijen ingevoerd. Dit heeft het aanvraagproces vereenvoudigd en versneld. Bedrijven, politie en KMar zijn over het algemeen enthousiast over V:base.
De aanvraag van een legitimatiebewijs voor een aspirantbeveiliger gaat binnen V:base op dezelfde manier als voor de Ecabo/SVPB-verklaringen voor gediplomeerden. Voor een aspirant Beveiliger moet een praktijkovereenkomst (POK) worden afgesloten tussen onderwijsinstelling, aspirant en beveiligingsbedrijf. Dit regelt de onderwijsinstelling. Nadat de onderwijsinstelling de POK in V:base heeft geregistreerd, krijgt de contactpersoon van het beveiligingsbedrijf hiervan bericht vanuit V:base. Het beveiligingsbedrijf kan vervolgens in V:base de gegevens van de POK controleren en, indien akkoord, online de Ecabo/SVPB-verklaring downloaden die nodig is voor de aanvraag voor het groene legitimatiebewijs.
De aanvraag van een legitimatiebewijs voor Event security officer (ESO), Basisopleiding Centralist Alarmcentrale (BoCA) en Particulier onderzoeker (PO) wijkt af van die van Beveiliger omdat dit geen MBO-opleidingen zijn. Kort samengevat komt het er op neer dat alleen de door Ecabo geregistreerde toegelaten ESO-organisaties met V:base online een Ecabo/SVPB-verklaring kunnen downloaden, mits de aspirant de theorie-onderdelen heeft behaald. PAC’s kunnen voor BoCA een Ecabo/SVPB-verklaring downloaden nadat de aspirant door de SVPB is geregistreerd. En alleen recherchebureaus met een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche en/of de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus kunnen voor een PO een Ecabo/SVPB-verklaring downloaden nadat de aspirant door de SVPB is geregistreerd.
De nieuwe versie van V:base wordt op donderdagmiddag 29 januari tot en met vrijdagochtend getest, in die periode kan V:base niet worden benaderd en is het niet mogelijk om legitimatiebewijzen aan te vragen. Op het moment dat de nieuwe versie live staat ontvangen de contactpersonen van de onderwijsinstellingen hun inloggegevens voor V:base met daarbij een duidelijke instructie.

Deel dit artikel via: