Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Eizo

PG Security Systems

VBN

Masset Solutions

Hanwha Vision Europe

ARAS

RoSecure

20face

Oribi ID Solutions

Advancis

OSEC

Sequrix

Brivo

VideoGuard

Milestone

Paxton

Eagle Eye Networks

Explicate

VEB

Alarm Meldnet

Lobeco

Seagate

SOBA

Nenova

i-Pro

Uniview

Optex

Regio Control Veldt

CDVI

Genetec

GFT

ASIS

Avigilon Alta

Hikvision

VAIBS

JMB Groep

SmartCell

Dero Security Products

NetworxConnect

Nimo Drone Security

HID

ASSA ABLOY

Bydemes

Multiwacht

Alphatronics

Bosch Security Systems

2N

DZ Technologies

CardAccess

IDIS

Secusoft

EAL

Nimo Dog Security

Ajax Systems

Centurion

BHVcertificaat.online

ADI

Traka ASSA ABLOY

Paraat

Connect Security

SMC Alarmcentrale

G4S

Kiwa

SmartSD

NIBHV

Crown Security Services

VVNL

Unii

Akuvox

De Beveiligingsjurist

Top Security

Seris

Add Secure

Gold-IP

Service Centrale Nederland

HD Security

Securitas

Trigion

CSL

Vaakst arbeidsongeval bij politie en brandweer

14 mei 2024
Redactie
08:49

In 2023 kreeg 1,3 procent van alle werknemers een arbeidsongeval dat leidde tot verzuim. Gemiddeld over de jaren 2021 tot en met 2023 kwam dit met 6,3 procent het meest voor bij politie en brandweer. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Deze enquête is ingevuld door bijna 62 duizend werknemers.

In 2023 had 2,7 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade, bij bijna de helft van hen leidde dit tot één of meer dagen verzuim. In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, nam het percentage werknemers met een arbeidsongeval af ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim. Na 2020 is het percentage dat te maken had met een arbeidsongeval vrijwel gelijk gebleven. Ook dat gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim.

Vooral bij politie en brandweer vaak ongeval met verzuim
Van alle beroepsgroepen hadden politiepersoneel en brandweerlieden het vaakst te maken met een ongeval tijdens het werk, dat resulteerde in een of meer dagen verzuim. Ook bij reisbegeleiders, in het bijzonder bij conducteurs, kwam dit naar verhouding vaak voor (5,5 procent). Hetzelfde geldt voor slagers, vrachtwagenchauffeurs, en werknemers met een technisch beroep, zoals productiemachinebedieners, timmerlieden, loodgieters en pijpfitters.

Psychische overbelasting bij 17 procent oorzaak arbeidsongeval
De vaakst genoemde oorzaak voor lichamelijk letsel of geestelijke schade door een arbeidsongeval, was psychische overbelasting (zoals stress of intimidatie); 17 procent van de slachtoffers noemde dit. Dat is het hoogst sinds het begin van de meting van deze oorzaken in 2017 (toen 14 procent). Daarnaast gaf bijna 14 procent van de werknemers met een arbeidsongeval aan dat zij zich gesneden of gestoten hebben, en 12 procent dat zij uitgegleden, gestruikeld, of op een andere manier gevallen zijn.

Medische hulp bij 2 op de 3 werknemers met ongeval
Aan werknemers die in 2023 een arbeidsongeval hadden, is gevraagd of zij daardoor medische hulp nodig hebben gehad. Bij 68 procent was – na het meest recente arbeidsongeval – medische hulp nodig. De grootste groep (31 procent) bezocht als gevolg van dat ongeval een huisarts of praktijkondersteuner.

Meeste werknemers te spreken over de veiligheid op het werk
De meerderheid van de werknemers is te spreken over de veiligheid op het werk; zo gaf 80 procent van hen aan dat men zich op het werk houdt aan de regels over veilig werken. 5 procent van de werknemers zei dat men zich hier niet aan houdt, en 15 procent had hierover geen uitgesproken mening.
Volgens 93 procent van alle werknemers waren er geen extra maatregelen nodig op het gebied van veiligheid en bedrijfsongevallen. Werknemers in de landbouw, industrie, en vervoer en opslag zijn hierover wat minder positief dan gemiddeld; van hen vond 12 procent dat er juist wel aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Suricat

Seagate

Videoguard

Wordt een partner