Van pagina.nl naar startpagina.nl

Vanaf vandaag is de website van Beveiliging Startpagina bereikbaar onder een ander adres. De verandering heeft te maken met een nieuwe uitstraling voor Startpagina. Startpagina wil de dochterpagina’s voor de eenduidigheid deel laten uitmaken van het Startpagina-domein.

Om het bezoekers nog duidelijker te maken dat www.startpagina.nl, dochters en kleindochters onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, zijn alle dochters en kleindochters verhuisd van pagina.nl naar startpagina.nl. Eerder veranderde Startpagina de lay-out van de Startpagina-dochters en ook www.startpagina.nl kreeg een flinke opfrisbeurt. Deze aanpassing wordt ondersteund door een reclamecampagne van Startpagina die in februari van start gaat.

Bezoekers van de ‘oude sites’ worden automatisch doorgestuurd naar de nieuwe internetadressen. Zij ondervinden amper hinder van de nieuwe adressering.

Eerder verschenen: Beveiliging Startpagina in nieuw jasje

Deel dit artikel via: