VBe NL: ‘akkoord vakbonden nieuwe cao onbegrijpelijk’

De vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben begin deze maand ingestemd met 6 procent minder salarisverhoging voor werknemers in de beveiligingsbranche. “En ze laten ook nog eens pensioenpremie liggen”, stelt VBe NL-directeur Leon Vincken. “Onbegrijpelijk!”

Het betekent volgens Vincken dat werknemers die vallen onder de cao Particuliere Beveiliging ruim 8 procent inleveren. “Het is de grote werkgevers in de beveiliging dankzij de instemming gelukt om de inflatiecompensatie voor hun werknemers – die was vastgelegd in de bestaande cao – open te breken en te verlagen. Terwijl diezelfde werkgevers de volledige inflatie wél hebben doorberekend in de tarieven naar hun klanten, horen we van verschillende VBe NL-leden.” Beveiligers die gebruik maken van de cao Veiligheidsdomein van VBe NL gaan er 17 procent op vooruit. Hun uurloon is 28 cent hoger, ze krijgen een leerbudget en een vergoeding voor mantelzorg.

Misleiding
Misleiding van werknemers vindt de VBe NL-directeur het. “Onder het mom van uitgesteld loon accepteren de vakbonden voor 2023 een devaluatie van salaris met 6 procent. Onbegrijpelijk: of die 6 procent inflatie maar even een jaartje pauze wil nemen. Ook pensioenopbouw voor lagere inkomens is niet binnengehaald. Want de premie is voor het tweede jaar verlaagd, terwijl de opbouw wel stijgt dankzij de renteontwikkeling. Verder gaan ze voorbij aan de verlaging van de franchise (het grensbedrag van het bruto jaarsalaris waarboven pensioen wordt opgebouwd: € 20.938), zodat ook lagere inkomens een goed pensioen kunnen opbouwen. Het is lastige pensioenmaterie, maar insiders weten wel beter.”

Imago
FNV en CNV voerden deze week door het hele land actie voor inflatiecompensatie voor medewerkers in het streekvervoer en in de ziekenhuizen. Maar volgens AWVN beperken deze acties en stakingen zich vooral tot sectoren waar de overheid de werkgever is. “Er wordt geen actiegevoerd voor medewerkers die in de beveiliging vallen onder de cao Particuliere Beveiliging. En dat is te begrijpen na de personeelsproblemen van de grote beveiligingsbedrijven op Schiphol”, aldus Vincken. “Maar de prijscompensatie niet doorvoeren – de vakbonden zetten de prijscompensatie op verzoek van de werkgevers juist stop – en tegelijkertijd de cao Veiligheidsdomein blijven betichten van concurrentievervalsing is te zot voor woorden. En het schaadt het imago en vertrouwen in de arbeidsmarkt binnen onze branche.”

Deel dit artikel via: