VBe NL-bedrijven houden vast aan toegezegde loonstijging

Werknemers in het veiligheidsdomein hebben echt iets te kiezen op de arbeidsmarkt, maar ze zullen zelf waakzaam moeten blijven, anders stijgt hun koopkracht in 2023 veel minder dan verwacht. Dat stelt de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL), de werkgeverspartner in de cao Veiligheidsdomein.

Ondanks eerdere afspraken en een weigering van CNV-leden, zouden de vakbonden FNV, CNV en De Unie nu van plan zijn om in te stemmen met het voorstel van werkgevers om de lonen, zoals nu vastgelegd in hun cao Particuliere Beveiliging, in 2023 niet conform de cao-afspraken te verhogen. De werkgevers, vertegenwoordigd door de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB), hebben namelijk verzocht om 6 procent van de overeengekomen loonstijging – een gevolg van de sterk gestegen consumenten-prijsindex – later door te berekenen. FNV en De Unie gingen eerder al akkoord met deze voor werknemers nadelige aanpassing. CNV twijfelde en wil daarom nu hun algemeen verbindend verklaarde cao openbreken, aldus VBe NL, die stelt dat hierdoor grote onduidelijkheid ontstaat in een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt. CNV ontkent echter stellig dat dit het geval is. Volgens Erik Honkoop wil juist CNV dat de werkgevers zich aan de cao-afspraak houden.

Cao Veiligheidsdomein
Bij werkgeversvereniging VBe NL blijft afspraak gewoon afspraak, stelt directeur Leon Vincken. Want werknemers en klanten in het veiligheidsdomein verdienen volgens hem een eerlijk verhaal, een sterk loon en de garantie op inzet van voldoende beveiligers. Het salarisverschil voor de gemiddelde beveiliger loopt op jaarbasis op naar zo’n +3.000 euro als hij of zij kiest voor de cao Veiligheidsdomein. Werknemers die te maken hebben met de cao Veiligheidsdomein, afgesloten met het AVV: De Democratische Vakbond, houden namelijk wél hun volledige loonsverhoging met een koopkrachtverbetering van 17 procent. Ook blijft een werkweek van 38 uur gehandhaafd om aan de grote vraag naar veiligheidsdiensten te kunnen voldoen. De keuze om minder uren in de week te werken, is uiteindelijk aan elke individuele werknemer. VBe NL en het AVV zijn niet van plan om de lonen of de omvang van de werkweek te verlagen.

‘Vakbond onwaardig’
Vincken: “Worden werknemers hier ook niet geofferd voor de financiële belangen van aandeelhouders? VBe NL-leden ontvangen steeds meer signalen dat de drie grote bedrijven, die samen de werkgeversvereniging NVB domineren en de cao Particuliere Beveiliging afsluiten, hun indexatie aan klanten de afgelopen periode al op 20 procent hebben gezet. Het zijn bijzondere ontwikkelingen, waarbij vakbonden aandeelhoudersbelangen vooropstellen en CNV onze cao Veiligheidsdomein zelfs wegzet als een ‘vluchtelingen-cao’. Een vakbond onwaardig.”

Een harde strijd
Werkgeversverenigingen en vakbonden voeren onderling een jarenlange strijd en treffen elkaar geregeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en in de rechtszaal. De minister van SZW blijft de cao Veiligheidsdomein volgens VBe NL terecht dispenseren van de algemeen verbindend verklaring (AVV) van de cao Particuliere Beveiliging. VBe NL-bedrijven die in de regio breed-sectoraal hun veiligheidsdiensten aanbieden zijn immers anders van opzet en inrichting dan de landelijk opererende NVB-bedrijven. Vakbonden wisselen hierbij van cao naargelang het uitkomt, merkt Vincken op. Ze hekelen nu de grotere flexibele schil bij de cao Veiligheidsdomein, een schil uit pure noodzaak vanwege de ad hoc behoefte aan veiligheidsdiensten in de regio.

Machtsverhouding
Op de achtergrond gaat het over economische dominantie en een verschuivende machtsverhouding in de sector, nu VBe NL met ruim 180 leden en groeiend, het grootste deel van de bedrijven in de sector vertegenwoordigt. Vincken: “Helaas loopt iedere toenaderingspoging om gezamenlijk met de NVB een stip op de horizon te zetten op niets uit. Daarnaast hekelen ze als buitenstaander onze interne bestuursstructuur, terwijl ze daar niet over gaan. Dit maakt verdere samenwerking in de toekomst welhaast onmogelijk. Want in het veiligheidsdomein moeten integriteit van bestuur en vertrouwen altijd voorop staan.”

NVB reageerde niet op een verzoek om een reactie.

Deel dit artikel via: