VBe NL presenteert Routeplan 2020 – 2022

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van brancheorganisatie VBe NL heeft het Routeplan 2020 – 2022 vastgesteld. In dit plan staan de ambities van bestuur en directie van VBe NL beschreven. De Nederlandse mkb-ondernemer blijft op nummer één staan, zo is te lezen in het Routeplan.

De toekomst van het veiligheidsdomein is ongewis vanwege corona. De omzetten van VBe NL-leden zijn dit jaar sterk afgenomen. “Maar de crisis biedt ook nieuwe kansen en ervaringen”, zeggen bestuur en directie van de brancheorganisatie. “We blijven daarom werken aan de uitgezette agenda van de voorgaande jaren. De route wordt bepaald door de kernwaarden: kwaliteit, gelijkheid en transparantie.”

Naar 150 leden
De ambitie van VBe NL is om verder te groeien naar meer dan 150 leden eind 2022. De organisatie stelt zich ook open voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). VBe NL sluit met vakbond De Unie een eigentijdse cao Veiligheidsdomein af waarbij alle werknemers via het online platform Digi-C betrokken worden. “Zo monitoren we de ontwikkeling en behoefte direct vanaf de werkvloer”, aldus VBe NL. Minister Koolmees heeft de cao gedispenseerd voor andere algemeen verbindend verklaarde cao’s. Doel van VBe NL blijft onafhankelijkheid van andere cao-partijen en het kunnen blijven onderscheiden met de eigen brede op maat gemaakte cao Veiligheidsdomein.

Kwaliteitslabel Beveiliging
In samenwerking met het sociaal fonds is er het Kwaliteitslabel Beveiliging ontwikkeld voor evenementen- en horecabeveiliging. Voor 2020-2021 staat invoering van het brede integrale Kwaliteitslabel op het programma. Bovendien kunnen álle beveiligingsbedrijven het Kwaliteitslabel aanvragen. Samen met het sociaal fonds gaat VBe NL de komende jaren initiatieven ontwikkelen om het tekort op de arbeidsmarkt te reduceren. Er zal hierbij ook transparantie worden gegeven op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Verkeersregelaars
Verkeersregelaars vallen onder het Veiligheidsdomein. Deze wereld is nog weinig gereguleerd en VBe NL wil dit de komende jaren verbeteren. “Te starten met de arbeidsvoorwaarden in de cao en daarnaast het vereenvoudigen en financieel aantrekkelijker maken van het vergunningensysteem”, schrijven bestuur en directie in het Routeplan. VBe NL gaat de komende jaren verder werken aan professionalisering waardoor leden elkaar makkelijker kunnen vinden en kunnen samenwerken. “Samen onze route naar een hoger kwaliteitsniveau.”

Deel dit artikel via: