Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Secusoft

GFT

CDVI

VideoGuard

Oribi ID Solutions

BHVcertificaat.online

Gold-IP

De Beveiligingsjurist

Multiwacht

Akuvox

PG Security Systems

CSL

Hikvision

Alarm Meldnet

DZ Technologies

Service Centrale Nederland

HID

Add Secure

Milestone

Seagate

SOBA

JMB Groep

SmartSD

CardAccess

Top Security

NetworxConnect

Connect Security

ASIS

Lobeco

Bosch Security Systems

Avigilon Alta

20face

Seris

EAL

SmartCell

Explicate

Sequrix

i-Pro

Centurion

NIBHV

Eagle Eye Networks

Uniview

Genetec

Nenova

VEB

Paraat

SMC Alarmcentrale

ASSA ABLOY

Crown Security Services

Unii

Optex

Eizo

ADI

Securitas

Regio Control Veldt

Advancis

VAIBS

Bydemes

ARAS

VBN

Ajax Systems

2N

Traka ASSA ABLOY

G4S

Brivo

IDIS

Nimo Dog Security

Kiwa

Hanwha Vision Europe

HD Security

Masset Solutions

RoSecure

OSEC

Trigion

Dero Security Products

Nimo Drone Security

VVNL

Alphatronics

Paxton

VEB bouwt aan branchebrede integrale kwaliteitsregeling

4 januari 2023
Redactie
08:06

Waarom alleen de kwaliteit van inbraakbeveiliging reguleren en niet die van cameratoezicht, hoge risico’s, brand en toegangsbeheer? Met die vraag zat het bestuur van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven, toen de VEB 4 werd bedacht. De VEB 3 regelde alleen inbraakbeveiliging. De VEB 4 wordt stap voor stap steeds breder, totdat alle vormen van fysieke beveiliging worden afgedekt.

De VEB-regeling is destijds in het leven geroepen omdat de VEB de algemeen gebruikte BORG-regeling onvoldoende vond aansluiten op de praktijk, de verwachtingen van de markt en van de leden, grotendeels mkb-ers die gespecialiseerd zijn in levering van bouwkundige en/of elektronische beveiligingsmaatregelen. Net als bij BORG moeten zowel bedrijven als het geleverde werk aan bepaalde eisen voldoen, zodat de klant en diens verzekeraar ervan op aan kunnen dat er een kwalitatief goed product is geleverd. Dat wordt regelmatig gecontroleerd, waarbij de controles niet zozeer bedoeld zijn om de bedrijven te betrappen en te straffen, maar om hen te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit. Tekortkomingen en afwijkingen worden gebruikt om van te leren. Wie hardleers is, wordt overigens alsnog gestraft.

Integrale aanpak
Natuurlijk is inbraak lang niet het enige risico dat klanten van beveiligingsbedrijven lopen. Overdag kunnen bedrijven te maken krijgen met insluipers, wat met een toegangssysteem wordt tegengegaan. En er kunnen bij zowel bedrijven als particulieren andere dingen misgaan, waarvoor dan weer camera’s worden ingezet. Voor dergelijke voorzieningen bestaan weliswaar richtlijnen, maar er was nooit iets geregeld voor klanten die baat hebben bij een integrale aanpak van de technische beveiliging. Ook waren er geen kwaliteitssysteem en erkenningsregeling voor dit soort maatregelen. Techniek Nederland heeft destijds een poging gewaagd met de Beoordelingsrichtlijn 6020, maar die heeft nooit op draagvlak van de doelgroep mogen rekenen. De VEB gaat het nu met de VEB 4 proberen, waarbij de kans van slagen groter is, omdat de leden en andere belanghebbenden nauw bij het totstandkomingsproces worden betrokken.

Eisen voor bedrijven
De integrale regeling is begonnen met de VEB 4 Algemeen en de VEB 4 VRKI (Inbraak), die feitelijk bestaan uit de VEB 3 kwaliteitsregeling met enige aanpassingen. De VEB 4 Algemeen gaat gelden voor alle technische beveiligingsbedrijven en beschrijft waaraan de ondernemingen moeten voldoen om VEB-erkend te worden. Diezelfde eisen gelden min of meer ook voor beveiligingsbedrijven die toegangs- en camerasystemen leveren. Wel zijn er voor deze categorie bedrijven nog enkele extra artikelen in de regeling opgenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot opleidingseisen. Volgens VEB-voorzitter Jan Kuipers mogen beveiligingsbedrijven, klanten en verzekeraars gezamenlijk bepalen of zij een project niet, gedeeltelijk of geheel volgens de kwaliteitseisen willen laten uitvoeren. “Bij gedeeltelijk kan een opleveringsbewijs worden verstrekt. Dat is bijvoorbeeld het geval als alleen hang- en sluitwerk of alleen een alarminstallatie is geleverd. Pas als al het nodige (OBE) wordt uitgevoerd, mag een certificaat worden verstrekt.”

Hogere risico’s
De VRKI (Verbeterde risicoklasse-indeling) is bedoeld voor lagere en gemiddelde inbraakrisico’s. Voor een magazijn met smartphones is deze richtlijn niet relevant. De VEB wil echter dat ook bij dergelijke hogere risico’s de kwaliteit en het beveiligend vermogen van de beveiliging gegarandeerd kan worden en voert daarom op het moment de VEB 4 High Risk in. Aan de hand daarvan kan creatief ontworpen maatwerk worden beoordeeld. Er wordt bijvoorbeeld niet meer naar een gebouw als geheel gekeken, maar naar het complete samenspel van periferie en compartimenten. “We noemen dat wel de bulls eye-aanpak”, vervolgt Kuipers. “We kijken ook niet meer alleen naar wat er aan preventie is gedaan, maar ook naar de maatregelen die in werking treden nadat een indringer is gesignaleerd.”

Excellent Cameratoezicht
Een andere noviteit vormt de VEB 4 Excellent Cameratoezicht. De laatste hand wordt gelegd aan de automatisering voor het verstrekken van kwaliteitsdocumenten en dan is dit onderdeel gereed voor de praktijk. Er is een speciale methodiek ontwikkeld voor de beoordeling van camerasystemen, waarbij per camera wordt bekeken wat er waargenomen kan worden. Een camera die bedoeld is voor het identificeren van passanten, moet dat ook wel kunnen. En een overzichtscamera mag niet door obstakels worden gehinderd. Als basis dient de CRKI, ofwel Camerarisicoklasse-indeling. Afhankelijk van de risicoklasse van het te beveiligen object is een bepaald niveau van eisen van toepassing. De VEB heeft de nieuwe regeling mede laten beoordelen door specialisten bij de politie, die zich bezighouden met verwerking van camerabeelden van overvallen en inbraken. Die waren volgens Kuipers stuk voor stuk enthousiast. De VEB 4 Excellent Cameratoezicht ging volgens plan op 1 januari 2023 van start.

Samenwerking
Zo wordt stap voor stap verder gewerkt aan de VEB 4. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met alle belanghebbenden. Ook met Techniek Nederland, dat vroeger de VEB als ‘luis in de pels’ beschouwde, is nu een hele nauwe samenwerking tot stand gekomen en dat is goed voor de markt en voor de leden van beide brancheverenigingen. De VEB staat ook open voor samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), maar dat toont tot nu toe weinig interesse en houdt het bij de eigen BORG-regeling, die tot ergernis van de VEB ‘op verzoek van BORG-bedrijven’ afzonderlijke B- en E-maatregelen certificeert, terwijl volgens Kuipers alleen een combinatie van beide gecertificeerd zou mogen worden. “Dat geeft verwarring in de markt, want conform de VRKI is alleen sprake van een certificaat bij uitvoering van alle maatregelen, dus niet alleen B- of E-maatregelen. Met Techniek Nederland is gewerkt aan nieuwe installatievoorschriften, die eindelijk de verouderde voorschriften uit 2000 vervangen. Ook hebben beide brancheorganisaties samengewerkt aan nieuwe onderhoudsvoorschriften. Momenteel wordt samen met Federatie Veilig Nederland en Techniek Nederland gewerkt aan installatierichtlijnen voor mistmachines. Kuipers: “Zo zie je de brancheorganisaties steeds verder naar elkaar kruipen en dat maakt onze branche als geheel een stuk sterker.”

Veranderende eisen
Intussen gaat de maatschappij vrolijk door met veranderen en dat heeft ook gevolgen voor de eisen die verzekeraars stellen. Kuipers: “Dankzij goede beveiligingsmaatregelen is de schade op basis van inbraak afgenomen. Daar staat tegenover dan men steeds meer naar de kans op brand- en waterschade kijkt. Daarnaast is er behoefte aan een gerichte en meer controleerbare aanpak van wat de VEB noemt ‘High Risk’. Voor ons is het de uitdaging om ook dat op te pakken. We doen er als VEB dan ook veel aan om de expertise van verzekeraars naar ons toe te trekken.”
Een regeling moet volgens de VEB-voorzitter voldoen, maar niet onhanteerbaar zijn. “Als je kijkt naar branddetectie, dan heb je daarvoor de BMI. Maar weinig bedrijven kunnen daarmee uit de voeten en voor verreweg de meeste projecten is het met een kanon op een mug schieten. Wij komen nu met een regeling VEB 4 Brand BKP, waarmee gecontroleerd wordt of rookmelders op de juiste wijze zijn toegepast, correct (volgens NEN2535, artikel 10) zijn geprojecteerd en of deze op de juiste wijze als brandzone op het inbraakmeldsysteem zijn aangesloten. In een later stadium komen wij met een alternatief voor de huidige BMI, die voor installateurs veel hanteerbaarder wordt en die toch aan alle eisen van de NEN 2535 voldoet. De controle gaat plaatsvinden door erkende inspectiebureaus. Dat kan op basis van een steekproef of met een 1-op-1 inspectie als zich in het object niet-zelfredzame personen bevinden. Net als bij de huidige BMI dus.”

Tot slot wordt nagedacht over VEB 4 Toegang. Op de vraag wanneer de VEB 4 als geheel gereed is, volgt uiteraard het antwoord ‘nooit’. De maatschappij zal blijven veranderen en de VEB blijft er naar streven de regeling voortdurend te actualiseren, zodat de regeling niet belemmerend wordt voor innovatie, maar juist zal helpen om innovatie verantwoord toe te passen.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Seagate

Videoguard

Suricat

Wordt een partner