VEB verandert naam naar Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven

De VEB heeft gisteren tijdens de Algemene Leden Vergadering haar naam veranderd naar Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven.

De leden van de VEB besloten vrijwel unaniem dat de naam “Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven” beter aansluit bij de belangen van de VEB en haar leden. De nieuwe naam zal naast de bestaande naam vastgelegd worden.
Behalve de nieuwe naam hebben de leden nog een aantal veranderingen goedgekeurd. In het vervolg kunnen fabrikanten en distributeurs niet langer lid zijn van de VEB, ze kunnen wel als partner verbonden blijven aan de VEB.
Tijdens de ALV is tevens de nieuwe voorzitter benoemd door de leden. Jan Kuipers, voorheen bestuurslid en reeds waarnemend voorzitter, mocht direct de winnaars van ‘Beveiligingsbedrijf van het jaar 2015’ feliciteren met hun titel. Zowel Stigho Electro uit IJsselstein als CQB Beveiliging BV uit Eindhoven mochten hun titel in ontvangst nemen.
Jan-KuipersNa een aantal jaar als bestuurslid en penningmeester actief te zijn geweest voor de VEB zal Jan Kuipers per heden de functie van voorzitter vervullen. “Door nieuwe vormen van dreigingen zoals IS, DOSS aanvallen, hackers en criminaliteit blijft de behoefte aan veiligheid groeien en dat vraagt telkens nieuwe oplossingen met nieuwe technologieën. Alleen door samen met de leden continu te blijven ontwikkelen en innovatief te zijn is het haalbaar die veiligheid te kunnen blijven bieden. De VEB leden zijn professionals in het leveren van goede en adequate beveiliging. Daar wil ik mij graag voor inzetten.”
Dit jaar is er voor het eerst voor gekozen om zowel een installatiebedrijf als een PBO, Particuliere BeveiligingsOrganisatie, te bekronen tot ´Beveiligingsbedrijf van het jaar 2015´. In voorgaande jaren kwamen alleen installatiebedrijven in aanmerking voor de prijs.
ALV VEB 2015 01 (1) ALV VEB 2015 01 (9)
“Na uitgebreid beraad zijn zowel Stigho Electro uit IJsselstein als CQB Beveiliging BV uit Eindhoven vanwege hun innovatie en correcte uitvoering van hun beleid de terechte winnaars. Beide bedrijven zijn goed meegegaan met de tijd en lopen hier zelfs een stapje op voor”, legt voorzitter Kuipers uit. “Deze competitie zorgt voor extra stimulans bij de VEB-leden om te streven naar uitmuntende kwaliteit. Zo dragen we allemaal bij aan het veiligheidsgevoel van Nederland.”
ALV VEB 2015 01 (8)ALV VEB 2015 01 (2)ALV VEB 2015 01 (5) ALV VEB 2015 01 (3)
De VEB (Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven)  behartigt sinds 6 augustus 1987 de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. Met ruim vijfhonderd leden is de VEB een belangrijke partner binnen de Nederlandse beveiligingssector. De missie van de VEB is om veiligheid in Nederland optimaal te waarborgen, onder meer door alle noodzakelijk te nemen maatregelen duidelijk op elkaar af te stemmen. Bij de VEB hebben zich diverse beveiligingsbedrijven met uiteenlopende disciplines aangesloten.

Deel dit artikel via: