VEBON-NOVB en VBE sluiten samenwerkingsovereenkomst

Vrijdag hebben de ondernemersvereniging VEBON-NOVB en de vereniging van brandveiligheidsexperts VBE een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
De twee organisaties bundelen hun expertise, kennis en mogelijkheden om de veiligheid in Nederland te verbeteren, waarbij de samenwerking zich met name richt op de versterking van de kennisoverdracht binnen het vakgebied ‘Fire Safety’.
Gezien de nauwe verwevenheid van beide organisaties, te weten driehonderd professionele brandveiligheidsexperts (lid VBE) en 160 professionele brandbeveiligingsbedrijven (lid VEBON-NOVB) en de ten opzichte van elkaar versterkende doelstellingen, is samenwerking een meer dan logische stap, aldus de organisaties.
Kern van de samenwerking is het vergroten van integrale brandveiligheid in Nederland door onderlinge uitwisseling van kennis en het bevorderen van deskundigheid.
Eind juni 2015 besloten VEBON en NOVB de krachten te bundelen. Het kennispalet van beide verenigingen is daarmee nog groter geworden. De alliantie ontsluit voor de VBE een grotere bron aan inhoudelijke onderwerpen. Voor de bedrijven lid VEBON-NOVB is er een extra denktank voor kennisoverdracht binnen (dagelijks) handbereik.

Deel dit artikel via: