Veilig ondernemen met de Kamer van Koophandel

Ondernemers hebben veel overlast van criminaliteit. Jaarlijks kost dit het bedrijfsleven honderden miljoenen euro?s. Dit is schadelijk voor bedrijven en de economische groei in Nederland. De KvK heeft daarom belangrijke informatie op het gebied van Veilig Ondernemen bij elkaar gebracht.

De overheid en het bedrijfsleven hebben er in de afgelopen jaren veel aan gedaan om veilig ondernemen te bevorderen. Onderwerp die behandeld worden zijn o.a.: aangifte, agressie, camerabewaking, cybercrime, identiteitsdiefstal en creditcardfraude, inbraak, slachtofferhulp maar ook terrorismebestrijding en veiligheidsscans. Ondernemers die willen weten of hun bedrijf veilig genoeg is, kunnen de Checklist Bedrijfsveiligheid nalopen. De Kamer van Koophandel organiseert tevens regelmatig bijeenkomsten over veilig ondernemen.

Link: www.kvk.nl/veiligondernemen

Deel dit artikel via: