Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Alarm Meldnet

CardAccess

ASIS

HD Security

Milestone

20face

Lobeco

HID

Hanwha Vision Europe

Secusoft

GFT

Akuvox

Top Security

Sequrix

SOBA

Nenova

Avigilon Alta

Nimo Drone Security

Traka ASSA ABLOY

Explicate

IDIS

ARAS

i-Pro

ASSA ABLOY

Uniview

Paxton

Nimo Dog Security

ADI

Bosch Security Systems

Brivo

JMB Groep

Masset Solutions

Regio Control Veldt

Centurion

Service Centrale Nederland

SMC Alarmcentrale

BHVcertificaat.online

Genetec

CSL

Multiwacht

Bydemes

Seris

Advancis

Dero Security Products

SmartSD

VEB

DZ Technologies

Eizo

VBN

G4S

Kiwa

Add Secure

Crown Security Services

VVNL

SmartCell

Connect Security

Securitas

NetworxConnect

VideoGuard

Oribi ID Solutions

EAL

Eagle Eye Networks

PG Security Systems

Ajax Systems

Gold-IP

Seagate

OSEC

NIBHV

Alphatronics

2N

RoSecure

Optex

VAIBS

Trigion

CDVI

Unii

Hikvision

Paraat

De Beveiligingsjurist

Veiligheid en gezondheid medewerkers mkb in gevaar

12 september 2023
Redactie
06:23

Er zijn te weinig veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in met name het Nederlandse mkb. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). Dit leidt tot het onvoldoende kunnen managen van risico’s die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen en ernstige veiligheidsincidenten.

De NVVK, die zich met meer dan 3.000 professionele leden inzet voor veiligheid en gezondheid in werkprocessen en -omstandigheden, beklemtoont dat arbeidsvoorwaarden structureel worden geschonden, waardoor organisaties te vaak onder druk staan. Daardoor ligt arbeidsuitval voortdurend op de loer en is de arbeidsveiligheid binnen duizenden bedrijven in gevaar.

Vooral in het mkb
“Het tekort aan veiligheidskundigen doet zich vooral voelen in het mkb”, aldus NVVK voorzitter Rob van Houten. “Grote organisaties zijn doorgaans in staat om een hecht team van ‘Health Safety and Environment’ (HSE)-professionals in dienst te hebben en houden. In het mkb is dit vaak níet het geval, mede vanwege de krappe arbeidsmarkt en het nijpende tekort aan veiligheidskundigen.”
De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Van Houten: “Alle bedrijven in Nederland merken een sterk toegenomen regeldruk, voortkomend uit onder andere strengere en snel veranderende milieu- en arbowetgeving. Om deze complexiteit te her- en erkennen en managen is de aanwezigheid van veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in vrijwel elke organisatie tegenwoordig een must. Ook in het mkb.”

Managementprobleem
Dit wordt op afzienbare termijn een groot managementprobleem voor ondernemingen, vooral in sectoren waar veel gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden binnen werkprocessen gelden – denk onder andere aan transport, chemie, bouw en maakindustrie. Doordat organisaties minder in staat zijn om risico’s op een juiste manier in te schatten, te voorkomen en te mitigeren, krijgen zij vaker te maken met onwerkbare situaties en overtredingen van arbo- en milieuregelgeving. Het onvoldoende kunnen managen van risico’s die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen, kan zelfs leiden tot ernstige veiligheidsincidenten.

Honderden miljoenen aan letselschade
Harmen Dijkman maakt dit als NVVK-lid en QHSE-manager bij meerdere bedrijven dagelijks mee: “Onze economie maakt momenteel grote veranderingen door. Nieuwe en nog weinig gereguleerde activiteiten steken de kop op, en ontwikkelingen als digitalisering en verduurzaming hebben invloed op arbeidsveiligheid. Juist in deze situatie mag de aandacht voor veilige en gezonde werkomstandigheden niet verslappen. Maar tegelijkertijd stellen wij vast dat bij minder dan de helft van de mkb-bedrijven de bedrijfsrisico’s met een professionele inventarisatie in kaart zijn gebracht en dat de kosten voor letselschade de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s bedroegen. Dat kan niet blijven voortduren.”

Oproep
Van Houten: “De NVVK roept alle betrokken partijen – werkgevers, sectororganisaties, opleidingsinstituten én de overheid – op om nú de veiligheid op de werkvloer de prioriteit te geven die het verdient, en méér aandacht te besteden aan de essentiële rol die veiligheidskundigen binnen organisaties spelen. Met het oog op een arbeidsveilige toekomst moeten we nú gezamenlijk vol inzetten op de opleiding van gekwalificeerde veiligheidskundigen.”

Deel dit artikel via:

Vlog 9

Premium partners

Videoguard

Suricat

SequriX

Seagate

Wordt een partner