Veiligheid & Justitie krijgt twee ministers

Het kabinet Rutte III wil twee ministers op de departementen Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid en Onderwijs. Daarover is een voorlopig akkoord gesloten tussen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Op het ministerie van V&J gaat één minister zich bezighouden met politie en justitie, de ander krijgt de portefeuille rechtsstaat. Velen hadden al de wens om de rechterlijke macht en de uitvoerende macht niet onder één politieke verantwoordelijkheid te brengen. Aan die wens wordt nu tegemoet gekomen, zonder dat het nodig is het ministerie te splitsen, zoals door sommigen ook al was voorgesteld. Wie de nieuwe ministers worden is nog niet bekend. Stef Blok, de huidige minister, heeft verklaard het kabinet te willen verlaten. Het ministerie van Defensie wordt versterkt met een staatssecretaris.

Deel dit artikel via: