Veiligheid personeel ziekenhuis onder de loep

De Arbeidsinspectie onderzoekt de komende maanden of medewerkers van ziekenhuizen veilig werken met cytostatica (medicijnen voor de behandeling van kanker) en narcosegassen. Ook controleren de inspecteurs of de werknemers voldoende worden beschermd tegen lichamelijke overbelasting en tegen agressie en geweld. De afgelopen jaren hebben de ziekenhuizen gewerkt aan verbetering van de werkomstandigheden. Daarover waren door werkgevers, werknemers en overheid afspraken gemaakt in zogenoemde arboconvenanten.

Lees verder: emea.nl

Deel dit artikel via: