Veiligheidscluster introduceert nieuwe naam: Security Delta

The Hague Security Delta ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot hét nationale veiligheidscluster. Om dit beter zichtbaar te maken is de naam veranderd in Security Delta (HSD). De vernieuwde tweetalige website www.securitydelta.nl is donderdag online gezet.

Binnen de non-profit organisatie Security Delta (HSD) werken zo’n 275 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen sinds 2014 samen om het verschil te maken in de veiligheid van onze digitaliserende samenleving. Ook de uitgever van BeveiligingNieuws.nl neemt deel aan dit grote samenwerkingsverband. De bedrijven delen hun kennis en werken samen aan innovatieve veiligheidsoplossingen, die zowel binnen als buiten Nederland opgeschaald kunnen worden. De focus ligt hierbij op cybersecurity en -weerbaarheid, data & AI/Intel en slimme veilige samenlevingen. Het gezamenlijke doel is het versterken van de Nederlandse economie, het creëren van werkgelegenheid en een digitaal weerbaarder Nederland.

Nationale karakter
De naamsverandering is volgens de directie een bevestiging van het nationale karakter van HSD. De Provincie Zuid-Holland is de hub van waaruit door heel Nederland verbindingen zijn met partners en inhoudelijk betrokkenen. Ook blijkt de nationale positionering uit de inhoudelijke programma’s. Op het onderwerp Artificial Intelligence (AI) heeft HSD een positie gehonoreerd gekregen als voorzitter en secretaris van de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht binnen de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC). Dit is een dubbelrol met het programma rondom de Kennis en Innovatie Agenda Veiligheid in opdracht van het ministerie van J&V.

Samenwerkingsverbanden
In het programma ‘Impact Coalitie Safety & Security’ voert HSD het programmabureau namens de korpsleiding van de Nationale Politie, de VNG en acht gemeenten, waaronder de G4 en steden als Almere, Apeldoorn en Eindhoven.
Op het gebied van cyberweerbaarheid werkt HSD met Greenport West-Holland in verbinding met het Digital Trust Centre van het ministerie van EZK aan een cyberweerbaarheidsinitiatief voor de tuinbouwsector. Daartoe zit HSD in het algemeen bestuur van Greenport. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland en mogelijk met de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) gaat gekeken worden of soortgelijke initiatieven uitgerold kunnen worden naar andere sectoren in Zuid-Holland.
Daarnaast heeft HSD een programma met het OM en de politie op het gebied van CEO-fraude, waarbij onder andere de Fraudehelpdesk en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zijn betrokken.

Toegang tot kennis
Vanuit de toegang tot kennis, talent, kapitaal en (inter)nationale markt propositie, heeft HSD een initiërende rol gehad in de totstandkoming van het Dutch Security TechFund, runt HSD www.SecurityTalent.nl en heeft het cluster het kennis en innovatieplatform www.SecurityInsight.nl opgezet. Ook is HSD coördinator van diverse Partners for International Business (PIB) consortia in samenwerking met RVO, InnovationQuarter en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deel dit artikel via: