Verbeteringen doorgevoerd in beveiligingsopleidingen

De afgelopen maanden is er met de implementatie van een nieuw kwalificatiedossier het nodige veranderd in de opleidingen voor particuliere beveiligers. Het belangrijkste is dat Coördinator Beveiliging is vervangen door Beveiliger 3. Beveiliger 2 is uitgebreid met enkele keuzedelen en minder theoretisch geworden.

De MBO Raad, SVPB en het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging hebben de afgelopen maanden samengewerkt aan de implementatie van het op 1 augustus ingevoerde kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging in het onderwijs. De partijen streven er naar om de kwaliteit van aankomende beveiligers niveau 2 en niveau 3 te borgen door hen branchegericht op te leiden.
In het nieuwe dossier is de opleiding Beveiliger 2 herzien. Nieuw zijn de keuzedelen Weerbaarheid voor beveiliger en handhavers en Proactief beveiligen. Daarnaast komt de focus meer te liggen op het functioneel toepassen van wettelijke kaders in plaats van de theoretische kennis over wetgeving.

Keuzedeel leidinggeven
Met de komst van het nieuwe kwalificatiedossier is de bekostigde opleiding Coördinator beveiliging vervangen door de opleiding Beveiliger 3. Studenten die nog in het opleidingstraject voor Coördinator beveiliging zitten, kunnen dit afmaken. In de nieuwe opleiding worden aspirant beveiligers opgeleid tot beveiligers die een bijdrage kunnen leveren aan de borging van de kwaliteit van de (beveiligings)werkzaamheden. Ook kunnen zij in voorkomende situaties de leidingnemen (situationeel leidinggeven). Het verschil met de opleiding Coördinator beveiliger is dat een Beveiliger 3 primair beveiliger is en geen leiding geeft. Als een Beveiliger 3 het keuzedeel leidinggeven volgt en het hiervoor gemaakte branche-examen haalt bij de SVPB, kan hij of zij na enige jaren werkervaring worden ingezet op een manier die vergelijkbaar is met de Coördinator beveiliging. De branche-examens van zowel Beveiliger 2, Beveiliger 3 als het keuzedeel Leidinggeven worden op verzoek van de branche verzorgd door de SVPB. In samenwerking met het onderwijs en de branche worden de branche-examens ontwikkeld en onderhouden, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de beroepspraktijk en actuele vormen van examinering.

Deel dit artikel via: