Verbod op doorverwijzing naar malafide slotenmakers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) dwingt twee online advertentiebedrijven te stoppen met het misleiden van klanten die online een slotenmaker zoeken. Via betrouwbaar ogende websites van ‘slotenmakers in de buurt’, komen consumenten terecht bij bedrijven die veel te veel geld vragen voor spoedklusjes.

De twee advertentiebedrijven exploiteren een groot aantal websites die de indruk wekken van een lokale, gecertificeerde slotenmaker te zijn. Via deze websites sluizen zij consumenten door naar een slotenmaker die de klus gaat uitvoeren. Op de website lijkt het of de consument een lokale aanbieder inhuurt die gecertificeerd is met een keurmerk zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Hier is in werkelijkheid niet altijd sprake van. De consument weet vooraf dus vaak niet wie hij inhuurt, wat het kost en welke kwaliteit hij kan verwachten. Daarbij loopt hij – zonder het te weten – het risico met een onbetrouwbare partij te maken te krijgen. De aanpak van de twee online advertentiebedrijven is een volgende stap in een brede, ketengerichte aanpak van onbetrouwbare aanbieders van spoeddiensten.

Lasten onder dwangsom
De ACM dwingt de advertentiebedrijven, ook wel ‘leadbedrijven’ genoemd, Leadle BV en Allfree BV per direct te stoppen met het online misleiden van klanten die een slotenmaker of andere spoeddiensten zoeken, zoals rioolontstopping. Zij moeten voortaan duidelijk zijn over hun rol als ‘leadbedrijf’: dat zij via hun websites klanten doorsluizen naar een partij die de klus aanneemt. En ze moeten duidelijk maken hoeveel het kost en welke voorwaarden er gelden. Voldoen zij hier niet aan, dan moeten ze dwangsommen betalen van respectievelijk 3.700 euro en 8.900 euro per week zo lang de overtreding voortduurt, tot een maximum van 37.000 euro en 89.000 euro. Sinds de aankondiging van de last onder dwangsom hebben zowel Leadle BV als Allfree BV al goede wijzigingen aan hun websites doorgevoerd. Leadle BV heeft recent een naamswijziging doorgevoerd en lijkt haar bedrijfsactiviteiten gewijzigd te hebben.
Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “De consument die zichzelf heeft buiten gesloten of die een verstopt toilet heeft, gaat online op zoek naar een snelle en betrouwbare oplossing. In de praktijk staat het helaas niet altijd vast dat het om een lokale partij gaat en wordt kwaliteit niet altijd gecontroleerd. Met deze ingreep willen wij ervoor zorgen dat hieraan een einde komt.”

Wat is het probleem?
Stel, je woont in stad Y of provincie X en je staat zonder sleutel voor een dichte voordeur van je woning. Op internet zie je de website provincieX-slotenmaker.nl. Dan denk je dat je via deze website in contact komt met een slotenmaker uit de buurt. Je ziet op de website ook het Politiekeurmerk Veilig Wonen staan. Dan denk je dat je naar een betrouwbare en gecertificeerde slotenmaker in de provincie X wordt doorverwezen. In werkelijkheid is de website gewoon een van de domeinnamen van het leadbedrijf. Leadle verkoopt jouw gegevens door aan het bedrijf dat op de klus biedt. Bij Allfree worden consumenten doorverwezen naar een slotenmaker waarmee het bedrijf op dat moment een overeenkomst heeft. Dit betekent dat de consument vooraf in veel gevallen niet weet welk bedrijf dat is, wat het kost en of het gecertificeerd is. Hij heeft daarop geen invloed en heeft dus niets te kiezen.

Aanpak ACM spoeddiensten
Uit eerder onderzoek van de ACM kwam naar voren dat consumenten die in een spoedsituatie verkeren op internet op zoek gaan naar een slotenmaker, rioolontstopper of ongediertebestrijder. Ze komen dan vaak terecht bij onbetrouwbare partijen die slecht werk leveren, veel te veel geld rekenen en soms agressief te werk gaan.
Met een brede aanpak door verschillende organisaties wil de ACM voorkomen dat consumenten die op zoek zijn naar een aanbieder van spoeddiensten, terecht komen bij bedrijven die misbruik maken van de situatie.

Acties die de ACM heeft ondernomen
De ACM heeft eerder al bereikt dat onbetrouwbare slotenmakers niet langer gebruik kunnen maken van Google Advertenties, doordat Google mede na overleg met de ACM deze advertenties heeft verwijderd en nieuwe advertenties voor deze partijen niet langer toestaat. Na signalen van de ACM over het gebruik van valse gegevens bij registraties heeft SIDN domeinregistraties van websites van onbetrouwbare partijen gecontroleerd en geschrapt. De ACM heeft telefoonnummers laten blokkeren van partijen die deze voor malafide praktijken gebruiken en er zijn onderzoeken verricht naar specifieke bedrijven. De ACM werkt hierbij samen met de politie, SIDN, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en buitenlandse toezichthouders. Ook heeft de ACM nauw contact met fraudeteams van banken en met de brancheorganisatie van slotenmakers.

Informatie voor consumenten
Consumenten die een slotenmaker of andere 24-uurs dienst willen inhuren, vinden op ConsuWijzer.nl tips waar ze op moeten letten als ze een betrouwbare aanbieder zoeken.

Deel dit artikel via: