Vereenvoudigde regels voor sprinklerinstallaties

Tot 1 juli 2020 is commentaar mogelijk op twee concepten voor aangepaste Technische Bulletins (TB’s) voor blussystemen. In de concept-TB’s is de regelgeving over hetzelfde onderwerp bij elkaar gebracht. Dit maakt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid bekend.

Volgens het CCV bevordert de aanpassing de eenvoud, eenduidigheid en kwaliteit van de regelgeving voor blussystemen. Het concept-TB 77B bevat nu zoveel mogelijk aspecten voor ontwerp en aanleg van watervoorzieningen voor blussystemen. In TB 77B zijn de TB’s 62, 71A, 74B en 77A samengevoegd. De onderhoudsbepalingen voor watervoorzieningen voor blussystemen zijn toegevoegd aan concept-TB 80-2020. Daarin is verder een aantal kleine aanpassingen gedaan.
Concept-TB 80-2020 is niet alleen van belang voor onderhoudsbedrijven, maar ook voor beheerders van sprinklerinstallaties. Het CCV verzoekt hen met nadruk om de zienswijze kenbaar te maken. Op de website van het CCV zijn het concept-TB 77B en concept TB 80-2020 voor blusinstallaties te vinden. Tot 1 juli is via het commentaarformulier commentaar in te dienen.

Deel dit artikel via: