Vergunningverlening evenementen voortaan veiligheidskritisch proces

Voor alle gemeenten moet het ongeval in Haaksbergen een aanleiding zijn om hun proces van vergunningverlening en de kwaliteitseisen die daaraan gesteld worden nog eens kritisch tegen het licht te houden.

monstertruckDit schrijft minister Plasterk (BZK) in een reactie op het onderzoeksrapport over het monstertruckdrama in Haaksbergen van 28 september vorig jaar.

De gemeente Haaksbergen zag in de show van de monstertruck waarbij drie mensen om het leven kwamen geen risico’s die extra veiligheidsmaatregelen nodig maakten. Dat bleek bij de rechtbank in Almelo, die zich buigt over de vraag of de gemeente zorgvuldig genoeg heeft gehandeld toen zij een vergunning verleende voor de stuntshow.

De gemeente heeft bij het verlenen van de vergunning gekeken naar een eerdere editie van het jaarlijkse auto- en motorevenement. Daarbij werd er echter geen monstertruck ingezet. Toch zegt de advocaat van de gemeente dat die niet verplicht is om een uitgebreide analyse te maken van alle risico’s, omdat het evenement als kleinschalig was aangemerkt. Er is daarom alleen gekeken naar de bereikbaarheid voor politie en hulpdiensten.

Bezoekers van evenementen moeten er echter wel op kunnen vertrouwen dat zowel de organisatoren van een evenement en de overheid als vergunningverlener er alles aan hebben gedaan om risico’s voor veiligheid en gezondheid te minimaliseren. Minister Plasterk stuurde de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over het ongeval.

De functionarissen die de vergunningen verlenen voor evenementen moeten over de benodigde kennis beschikken om de risico’s te kunnen inschatten en afwegen, zegt Plasterk. Ook moeten zij in staat zijn het gesprek hierover aan te gaan met de evenementenorganisator.

De Onderzoeksraad reconstrueert in zijn rapport wat voorafging aan de demonstratie en het ongeval met de monstertruck. Daarbij heeft hij in het bijzonder de totstandkoming van de evenementenvergunning geanalyseerd. De belangrijkste conclusie van de Onderzoeksraad is dat de afgegeven evenementenvergunning nauwelijks heeft bijgedragen aan de veiligheid van de demonstratie met de monstertruck: het proces van vergunningverlening was gebrekkig en geen van de betrokkenen herkende de gevaren die de demonstratie met de monstertruck met zich bracht. De Onderzoeksraad adviseert burgemeester en wethouders van Haaksbergen om de verlening van evenementenvergunningen als een veiligheidskritisch proces in te richten en te investeren in de kennis en vaardigheden van de ambtenaren die belast zijn met vergunningverlening.

De Onderzoeksraad geeft verder de volgende adviezen aan alle gemeenten:

  1. positioneer de burgemeester nadrukkelijk als bestuurlijk eigenaar;
  2. professionaliseer de vergunningverlener;
  3. verbeter mogelijkheden voor kennisdeling;
  4. versterk het risicobeheersend vermogen van organisatoren.

Aan de Eerste Kamer is een onderzoek toegezegd naar de gemeentelijke uitvoering van handhaving en toezicht. De vraag hoe gemeenten in Nederland omgaan met het verlenen van een (evenementen)vergunning en in het bijzonder het handhaven van de vergunningseisen wordt hierin meegenomen. Daarnaast zijn de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg bezig een onderzoek af te ronden naar vergunningverlening, advisering en toezicht en handhaving rondom evenementen.

Lees ook: Gemeenten nemen initiatief voor Evenementenhandboek Veiligheid

Deel dit artikel via: