Vernieuwde checklist voor wapencontrole in de horeca

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid maakt bekend dat er voor de horeca is een vernieuwde checklist beschikbaar is gekomen voor de invoering van controles op wapenbezit. Deze checklist is opgesteld door Bureau Beke in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In het ‘Actieplan Wapens en Jongeren’ is het tegengaan van het bezit van wapens in de horeca een van de speerpunten in de aanpak van wapenbezit onder jongeren. Een bijdrage hieraan is de ‘Checklist invoering controle op wapenbezit horeca‘ die is bedoeld voor horecagelegenheden, politie en gemeenten. De wapencontroles zijn niet alleen bedoeld voor uitgaansgelegenheden die problemen hebben op dit gebied. De checklist is volgens het CCV een instrument dat wapenbezit in de horeca moet voorkomen en het veiligheidsgevoel in en rond de horeca moet verhogen. In de checklist staan verschillende fasen die nodig zijn om de invoering van controles op wapenbezit in de horeca te vergemakkelijken.

Deel dit artikel via: