Vertrouwen in Belastingdienst omgang persoonsgegevens het grootst

Nederlanders hebben weinig vertrouwen in commerci?le bedrijven als het gaat om een correcte omgang met persoonsgegevens. Zij hechten er echter wel groot belang aan dat organisaties zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Dat blijkt uit een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens

Uit het onderzoek blijkt dat 84% van de Nederlanders het belangrijk tot zeer belangrijk vindt dat organisaties op een correcte wijze met hun persoonsgegevens omgaan. Burgers hechten met name belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door offici?le instanties. Zij kennen deze instanties ook meer vertrouwen toe dan commerci?le organisaties.

Het vertrouwen in de Belastingdienst in zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is het grootst, maar liefst 84% heeft hierin een (groot) vertrouwen. Daarna volgen de politie en de gemeenten (beide 71%). Van de commerci?le organisaties genieten verzekeraars naar verhouding weinig vertrouwen (55%). Organisaties die persoonsgegevens benutten voor marketingdoeleinden, zoals postorderbedrijven, goede doelen en winkels, genieten het minste vertrouwen van de burger (respectievelijk 23%, 18% en 10%).

Deel dit artikel via: