Verzekeraars introduceren Smartengeldcalculator

Om de afhandeling van letselschade te vereenvoudigen komt het Verbond van Verzekeraars met de Smartengeldcalculator. Daarmee kunnen aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars op een eenvoudige manier berekenen op hoeveel smartengeld een slachtoffer recht heeft.

“De calculator moet zorgen voor meer duidelijkheid en minder discussie, zodat klanten met licht letsel krijgen waar ze recht op hebben en sneller geholpen worden”, zegt directeur Schade Geeke Feiter van het Verbond. Daarnaast is de Toolkit Contact Helpt ontwikkeld. Daarmee kunnen alle partijen in de letselschadebranche hun klanten verwijzen naar contacthelpt.nl. Via deze site kunnen slachtoffers en veroorzakers van verkeersongevallen contact met elkaar opnemen. Dat is volgens Feiter waardevol, omdat praten over het ongeluk niet alleen helpt bij de verwerking ervan, maar ook bijdraagt aan het herstel. Met beide tools geeft het Verbond concreet invulling aan de vorig jaar ondertekende intentieverklaring met de ANWB en Slachtofferhulp Nederland om letselschade-slachtoffers snel en eenvoudig duidelijkheid te geven over hun schadevergoeding.

Complexe letselschades
Over de afhandeling van langlopende, complexe letselschades zegt Feiter dat de processen veel te veel zijn ingericht op professionals, waardoor het slachtoffer er te ver vanaf staat, met alle gevolgen van dien. “Dit moet echt anders. We moeten op zoek naar een betere balans tussen emotionele en financiële compensatie. Dus genoegdoening én erkenning voor het leed dat het slachtoffer is aangedaan. En daarnaast is een financiële compensatie nodig die slachtoffers in staat stelt hun leven weer op te pakken. Kortom: een combinatie van herstelbemiddeling en een sterk vereenvoudigd proces waar de Smartengeldcalculator een eerste concreet voorbeeld van is.”

Smartengeldcalculator
De Smartengeldcalculator is vooralsnog alleen bedoeld voor slachtoffers met licht letsel en wordt nu aangeboden aan alle aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars. Met de calculator kunnen verzekeraars op een geobjectiveerde en transparante manier maatwerk bieden en gelijkwaardige gevallen gelijkwaardig behandelen. De hoogte van het smartengeld wordt onder andere vastgesteld aan de hand van de aard en plaats van het letsel, de duur, een eventuele ziekenhuisopname, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de persoonlijke omstandigheden. Het staat slachtoffers uiteraard vrij om wel of geen gebruik te maken van de calculator. Samen met Slachtofferhulp Nederland werkt het Verbond aan een versie van de Smartengeldcalculator voor slachtoffers. Deze versie is in de loop van 2023 gereed.

Toolkit contact Helpt
De website contacthelpt.nl biedt praktische informatie aan betrokkenen bij een verkeersongeval om contact met elkaar te zoeken. Ook geeft de site informatie bij twijfels of hulpvragen zoals: neem ik wel of geen contact op? Om ervoor te zorgen dat meer mensen gebruik maken van contacthelpt.nl, roept het Verbond alle schadebehandelaars, belangenbehartigers en andere professionals op gedurende de schadeafhandeling actief naar deze site te verwijzen. Hoe en op welk moment in het proces je dat het beste kan doen, is te vinden in de Toolkit Contact Helpt.

Bron: Verbond van Verzekeraars.

Deel dit artikel via: