Verzekeraars registreren meer fraudeurs, maar niet altijd terecht

Uit onderzoek door de NOS blijkt dat er inmiddels 18.200 namen vermeld staan in het Extern Verwijzingsregister. Het betreft hier mensen die verdacht worden van verzekeringsfraude. Voor hen is het maximaal acht jaar moeilijk of zelf onmogelijk om zich te verzekeren.

De meeste geregistreerden hebben ook daadwerkelijk gefraudeerd, maar in het register zijn ook mensen ten onrechte vermeld, zo stelt de NOS op basis van een analyse van rechtszaken en uitspraken van klachteninstituut Kifid. De verzekeraars rapporteren niet hoeveel mensen onterecht in het Extern Verwijzingsregister staan vermeld. Ook toezichthouder AFM houdt dat niet bij. De gevolgen van een vermelding zijn niet gering. Vermeende fraudeurs raken vaak hun verzekering kwijt en kunnen zich vervolgens niet meer of alleen tegen zeer hoge premies verzekeren.

Geen aangifte
Verzekeraars hoeven geen aangifte te doen en kunnen zonder tussenkomst van een rechter mensen op de ‘zwarte lijst’ zetten. Deze lijst kan door alle verzekeraars worden geraadpleegd. Sommigen, die meenden ten onrechte op de lijst te staan, hebben geprobeerd om er via de rechter vanaf te komen. Meestal lukt dat niet, maar in enkele gevallen vond de rechter dat de verzekeraar niet goed kon bewijzen dat er gefraudeerd was. Mensen kunnen ook een klacht indienen bij het Kifid. Behandeling duurt langer dan bij de rechter, maar het is gratis. Het Verbond van Verzekeraars is voorstander van een streng beleid, omdat er zelfs in crimineel verband wordt gefraudeerd. Eerlijke mensen betalen als gevolg van de vele fraudes vaak tientallen euro’s per jaar extra aan premie. Mensen komen volgens het Verbond ook niet zomaar op de lijst. Er zouden strenge waarborgen worden gehanteerd. Tegenstanders vinden dat er ook een lijst moet komen waarop staat hoe vaak verzekeraars mensen ten onrechte in het Extern Verwijzingsregister hebben laten opnemen.

Deel dit artikel via: