Videodeurbellen vaak in strijd met privacyregels

Volgens marktonderzoeksbureau Multiscope heeft inmiddels zo’n 12 procent van de Nederlandse huishoudens een videodeurbel. Soms wordt daar een sticker bij geplakt om mensen erop te attenderen, maar volgens ICT-jurist Arnoud Engelfriet wordt daarmee nog niet aan de AVG voldaan.

Volgens Engelfriet hebben bezitters van een bewakingscamera of videodeurbel een informatieplicht, zo zegt hij tegenover nu.nl. Dat gaat volgens hem verder dan een bordje met ‘cameratoezicht’ of een pictogram van een camera. Als er al een bordje of een sticker is, moet daarop staan dat er cameratoezicht is, wanneer de camera actief is, hoelang de beelden bewaard worden en wat er met de beelden wordt gedaan. Dat is vrijwel nooit het geval, waardoor er naar schatting zo’n een miljoen overtreders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn. Het is voor de bezitters van videodeurbellen een geluk dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij lange na niet de capaciteit heeft om hierop te handhaven. Alleen op basis van klachten kan soms tot actie worden overgegaan. Bedrijven lopen meer kans op een boete of een bevel om de camera of deurbel te verwijderen. De politie handhaaft niet op deze vorm van ‘privacyschending’. Het hebben van camera’s en videodeurbellen wordt zelfs aangemoedigd, omdat deze apparaten kunnen helpen bij het oplossen van ernstige misdrijven. Bezitters worden uitgenodigd om hun apparaten te registreren bij Camera in Beeld, zodat de politie bij een misdrijf snel over bruikbare beelden kan beschikken. Bij Camera in Beeld zijn inmiddels 314.000 camera’s en videodeurbellen aangemeld.

Deel dit artikel via: