Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

VAIBS

Connect Security

PG Security Systems

CDVI

Optex

Crown Security Services

Hanwha Vision Europe

Regio Control Veldt

Akuvox

Top Security

Nenova

Kiwa

VEB

DZ Technologies

VVNL

HD Security

G4S

2N

Nimo Dog Security

Bydemes

Service Centrale Nederland

Eagle Eye Networks

Paxton

BHVcertificaat.online

Hikvision

SOBA

Oribi ID Solutions

GFT

NetworxConnect

Milestone

i-Pro

Add Secure

Sequrix

Bosch Security Systems

20face

Advancis

ADI

Centurion

Paraat

Explicate

HID

ASIS

ARAS

Gold-IP

Traka ASSA ABLOY

Secusoft

Alarm Meldnet

EAL

Securitas

Lobeco

Uniview

Avigilon Alta

SmartCell

Multiwacht

VideoGuard

Dero Security Products

CardAccess

VBN

Alphatronics

Nimo Drone Security

SMC Alarmcentrale

JMB Groep

SmartSD

Trigion

NIBHV

Unii

IDIS

Seagate

ASSA ABLOY

Brivo

Seris

RoSecure

Ajax Systems

Genetec

OSEC

CSL

Eizo

De Beveiligingsjurist

Masset Solutions

Vier uiteenlopende visies op de toekomst van beveiliging

8 december 2022
Redactie
09:53

Gezichtsherkenning mag veel vaker dan menigeen denkt. De overheid heeft bedrijven hard nodig om drugssmokkel tegen te gaan. De energietransitie zorgt voor nieuwe en grote brandrisico’s en integrale verwerking van data wordt de toekomst voor meldkamers. Dat bleek tijdens de securitysessie van Jan van Toorn op 7 december.

Algemeen directeur Dick Fens van 20Face mocht het spits afbijten met een inleiding over gezichtsherkenning. Zijn bedrijf – een spin-off van de Technische Universiteit van Twente – ontwikkelde deze technologie geheel conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Volgens hem zijn veel bedrijven terughoudend met toepassing van biometrie uit angst voor boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die zou biometrie alleen toestaan bij kerncentrales en andere maatschappelijk vitale locaties. Maar dat is volgens Fens niet waar. Biometrie mag worden toegepast als aan minstens één van de volgende grondslagen wordt voldaan: gebruikers geven uitdrukkelijk toestemming zonder dat weigering nadelige consequenties heeft, er vindt 1-op-1 authenticatie plaats of er is een zwaarwegende noodzaak (kernreactor). Bij het systeem van 20Face speelt ook nog het voordeel dat de gebruiker in control is. Die beheert zelf zijn gegevens en kan die op elk moment verwijderen. Ook worden geen foto’s opgeslagen, maar vectoren, die niet tot de foto te herleiden zijn en niet in andere systemen gebruikt kunnen worden. De vector kan in de cloud worden opgeslagen, maar ook op een rfid-kaart. In beide gevallen werkt het systeem razendsnel. Bij 10.000.000 miljoen gebruikers, duurt herkenning maximaal 0,4 seconden. De technologie wordt inmiddels gebruikt in verschillende stadions en in de Rotterdamse havens. Samen met onder andere Boon Edam worden complete toegangsoplossingen ontwikkeld.

De ratrace tegen de drugshandel
Een heel ander verhaal hadden John van de douane en Peter van de zeehavenpolitie, die beiden lid zijn van het Hit And Run Cargo-team (HARC) en die om begrijpelijke redenen niet met achternaam en foto in de publiciteit willen komen. Zij behoren tot de mensen die regelmatig enorme partijen drugs onderscheppen. De laatste jaren gaat dat met veel meer succes, dankzij goede informatie-uitwisseling tussen de betrokken diensten. Naast de douane en de politie zijn dat het openbaar ministerie, de marechaussee, maar ook bedrijven. Toch blijft het opsporen van drugs een grote uitdaging. Lang niet alle containers kunnen worden gecontroleerd en de smokkelaars worden steeds inventiever bij het verstoppen van hun handelswaar. Daarnaast hebben zij enorm veel geld om havenmedewerkers om te kopen. Een douanier kan soms een miljoen euro verdienen door een container niet te controleren. En dan zijn er de uithalers, die drugs verplaatsen van nog te controleren containers naar containers die al gecontroleerd zijn. Deze klimmen niet meer over hekken, maar verblijven in een tot ‘hotel’ omgebouwde container op het terrein. Om smokkel moeilijker te maken concentreert het HARC-team zich nu steeds meer op de ICT van havenbedrijven. Het dringende advies is om medewerkers niet meer informatie te geven, dan zij voor hun werk nodig hebben. Dat maakt hen minder kwetsbaar voor corruptie. Verder worden steeds meer bewustwordingstrainingen gegeven en wordt een open cultuur geadviseerd, waarin over gevoelige zaken gesproken kan worden.

Risico’s van de energietransitie
Ruben Hoogland van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond ging in op de brandrisico’s van de energietransitie. De huidige wetgeving is daar volgens hem niet op berekend. Die gaat over incidenten waarbij stank vrijkomt, maar waterstof en lithium-ion stinken niet. Ook als tijdens onderhoud brand ontstaat in een 200 meter hoge windturbine, kan de brandweer niets uitrichten. Verder ontstaan steeds vaker branden door ondeskundig geplaatste zonnepanelen en defecte accu’s in auto’s en e-bikes. Eén instabiele batterij kan een heel schip laten uitbranden, waarschuwde Hoogland. Het probleem zal nog toenemen als accu’s in de recycling terecht komen. Een ruwe beweging kan een nauwelijks te blussen brand veroorzaken. Dat vereist speciale opslagplaatsen. Een andere zorg van de brandweer is wat mensen tegenwoordig doen om energie te besparen. Soms worden in woningen oude accu’s gebruikt om elektriciteit van zonnepanelen op te slaan. Een dergelijke brand is alleen onder controle te houden, door de accu heel lang ondergedompeld te houden in een container met water. Maar ga dat maar organiseren! Hoogland pleit voor regelgeving waarbij fabrikanten van accu’s verplicht worden sensoren te monteren, die hulpdiensten waarschuwen bij dreigend brand- of explosiegevaar.

De meldkamer van de toekomst
Remco Reijm, commercieel directeur van Nenova IT, mocht afsluiten met een betoog over de meldkamer van de toekomst. Een belangrijk doel van een meldkamer is volgens Reijm ervoor zorgen dat een hulpverlener op locatie een zo goed mogelijk beeld van de situatie krijgt. Dat gaat een stuk beter als de meldkamer alle data die verzameld wordt, integraal verwerkt. Technisch is dat mogelijk, maar het gebeurt te weinig omdat de beveiligingsbranche volgens de spreker minstens tien jaar achterloopt op de ICT-branche.  De ambitie van Nenova IT is om de beveiligingsbranche te helpen die achterstand snel in te lopen. De behoefte van de hulpverlener dient daarbij centraal te staan. Een bijkomend voordeel is dat processen veel efficiënter gemaakt kunnen worden. Door goed gebruik van beschikbare data is bijvoorbeeld de duur van een sluitronde te halveren. Daarnaast helpt informatiemanagement bij de transitie van repressief naar proactief handelen. Door de huidige schaarste aan personeel zullen deze ontwikkelingen steeds sneller gaan, voorspelde Reijm. Consultant Sander Kleiweg van Nenova IT merkte op dat een Boeing-motor 20 terabyte aan informatie per uur genereert. Op basis daarvan kan enorm op onderhoudskosten worden bespaard. De kunst is wel om van ruwe data iets bruikbaars te maken. Dat gaat volgens de sequentie data⇒informatie⇒kennis⇒wijsheid. Vervolgens kijk je hoe je alles maximaal kunt automatiseren, zonder dat de mens (centralist) de controle verliest. Want er komen steeds meer sensoren en dus steeds meer data, maar niet meer mensen. Bij de meldkamer van de toekomst draait het om de informatiepositie en het vermogen om incidenten in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, waarbij ook data uit de omgeving wordt meegewogen. Op die wijze is de meldkamer niet langer een repressieve dienstverlener, maar een leverancier van toegevoegde waarde aan het primaire proces van de klant.

De securitysessies van Jan van Toorn zijn besloten. Momenteel is het weer mogelijk om aan te sluiten door een e-mail te sturen naar Jan van Toorn. Er wordt een bijdrage van slechts 95 euro gevraagd als tegemoetkoming van de locatie- en cateringkosten.

Deel dit artikel via:

Vlog 8

Premium partners

Videoguard

Suricat

Seagate

SequriX

Wordt een partner