Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Service Centrale Nederland

Securitas

Alphatronics

Bydemes

Genetec

EAL

Paraat

RoSecure

Alarm Meldnet

Hanwha Vision Europe

Uniview

SOBA

ASIS

2N

Dero Security Products

VEB

JMB Groep

Add Secure

Avigilon Alta

Eagle Eye Networks

VAIBS

DZ Technologies

Milestone

Traka ASSA ABLOY

Eizo

ASSA ABLOY

Explicate

Hikvision

NIBHV

CSL

Regio Control Veldt

SmartCell

G4S

Secusoft

CDVI

SMC Alarmcentrale

CardAccess

i-Pro

Trigion

Unii

Advancis

Lobeco

Nenova

Oribi ID Solutions

Centurion

Top Security

Connect Security

Multiwacht

VVNL

Sequrix

Ajax Systems

Nimo Drone Security

Seris

Seagate

Masset Solutions

Crown Security Services

PG Security Systems

Gold-IP

HID

HD Security

Nimo Dog Security

Optex

BHVcertificaat.online

VBN

OSEC

Kiwa

ARAS

Brivo

NetworxConnect

Akuvox

ADI

VideoGuard

Bosch Security Systems

20face

Paxton

GFT

IDIS

SmartSD

De Beveiligingsjurist

Voorwaarden

1. Gebruik

Beveiliging Nieuws is geheel digitaal en heeft een zeer prominente plaats op vele portals en zoekmachines. Behalve op de Beveiliging Nieuws website zelf kunt u ook de berichten lezen via sociale netwerken zoals Twitter, RSS-feeds en via de persoonlijke beveiliging nieuwsbrief. Daarnaast is er een mogelijkheid om via mobiele apparatuur de berichten te lezen.

De Beveiliging Nieuws website, de nieuwsbrief, uw inschrijving of andere faciliteiten van de website worden u aangeboden onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen zoals vermeld op deze website alsmede de algemene voorwaarden van Stichting Beveiliging Nederland. Lees ook onze FAQ voor aanvullende informatie.

2. Privacy

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Uw hebt te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Voor het ontvangen van nieuws via e-mail is de registratie van uw e-mailadres noodzakelijk. De e-mail kan, naast de door u gevraagde informatie, incidenteel informatie over andere activiteiten van Beveiliging Nieuws bevatten. Beveiliging Nieuws respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft zorgvuldig worden behandeld, en zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde webservers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. U bent op ieder gewenst moment in staat om uw gegevens in te zien. Beveiliging Nieuws behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als de privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Beveiliging Nieuws dit op de website.

Beveiliging Nieuws bevat veel links naar andere sites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en stelt zich niet aansprakelijk voor de privacyregels die worden gebruikt door de beheerders van deze sites.

3. Cookies

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website maken we gebruik van cookies.

Onze webservers kunnen passief gegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer en/of internet serviceprovider, de datum en tijd waarop u de website bezoekt, het internetadres van websites vanwaar u een link volgt naar onze website, de computertechnologie die u gebruikt en uw bewegingen en voorkeuren op onze website. We kunnen ook gebruik maken van cookies om informatie te verzamelen in verband met toekomstige bezoeken aan de website (zoals het onthouden van gebruikersnaam en wachtwoord), om u te herkennen als eerdere bezoeker en om uw activiteiten te volgen op de website.

U heeft de mogelijkheid om uw internet browser zo in te stellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie heeft ontvangen en u de keuze te geven om deze te accepteren of te weigeren de cookie te accepteren. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Om de browserinstellingen te wijzigen klikt u op de Help-sectie van uw internet browser en volgt de instructies. De statistieken worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website. Deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt door ons technisch ondersteunend personeel en onze marketingteams ten behoeve van de website administratie. Wij behouden ons het recht voor om andere technologieën te gebruiken, zoals internet tags, webbakens en instrumenten die navigatiegegevens verzamelen. Wij kunnen gegevens verzameld via cookies en andere tracking technologieën combineren met persoonlijke informatie, maar wanneer we dat doen dan behandelen we alle data zoals persoonlijke gegevens.

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook, Google+ en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van die websites zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De informatie die ze verzamelen wordt in de regel zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt echter overgebracht naar de servers van deze websites. Deze website heeft daar geen invloed op. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van informatie over u door de door ons gebruikte sociale netwerken.

Deze site maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen het gebruik van de website te analyseren, rapporten samen te stellen over de website-activiteit en het verstrekken van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Door het gebruik van de website geeft u toestemming voor het verwerken van informatie over u door Google.

De advertenties die worden weergeven op deze website, worden onder andere op basis van het bezoek van onze website en andere sites op internet gegenereerd. Deze cookies zijn de zogeheten third party cookies. Gebruikers van de website die dit niet op prijs stellen kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentienetwerk van Google te gaan. Deze cookies worden o.a. gebruikt voor:

  • Het uitserveren van de advertentie (op tijd, plaats, browser etc);
  • Het voorkomen van irritatie. Zo wordt er rekening gehouden met de mate waarin een advertentie getoond wordt, ook wel frequency/family cap genoemd;
  • Het maken van rapportages voor de adverteerders (uniek bereik).
    Zet u cookies uit, dan ontvangt u nog steeds reclame alleen is deze niet meer afgestemd op uw surfgedrag. De kans is groot dat u bepaalde gegevens regelmatig opnieuw moet intypen. Ook kan het zijn dat het niet mee mogelijk is om ingelogd te blijven of anderszins gebruik te maken van onze diensten.

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor browser waarmee u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling te herhalen. Op beveiligingnieuws.nl/cookies leest u hoe u cookies kunt uitschakelen voor uw browser.

4. Inzendingen

Behalve door de redactie van Beveiliging Nieuws wordt ook content geplaatst die door derden is aangeboden. Inzendingen mogen ongeacht de duur of lengte ervan geen inbreuk plegen op rechten van andere, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten, merkenrechten of enig ander recht van intellectueel eigendom, u bent persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat u via deze website publiceert of laat publiceren.

Wanneer u foto’s of video’s uploadt of berichten verstuurt via de website of reacties plaatst op de website, wordt uw naam of accountnaam aan andere gebruikers getoond. Het materiaal mag op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Met het inzenden garandeert u dat de foto, video of ander materiaal zelf heeft gemaakt of dat u de volledige rechten bezit om aan onze voorwaarden te voldoen. U garandeert tevens dat het materiaal een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (niet gemanipuleerd of bewerkt), dat u door of bij het maken van het materiaal geen strafbaar feit heeft gepleegd of inbreuk heeft gepleegd op rechten van derden, dat u dat evenmin doet door het materiaal aan Beveiliging Nieuws te leveren.

Beveiliging Nieuws besteedt daarnaast de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Alle ideeën en/of materialen, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie dat u naar Beveiliging Nieuws verstuurt via de website of per e-mail, kan via internet en andere mediakanalen worden gedistribueerd en worden bekeken. De inzender blijft auteursrechthebbende op het materiaal en verleent aan Beveiliging Nieuws een onbeperkte wereldwijde niet- exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal al dan niet in bewerkte vorm middels welke media dan ook via alle huidige en toekomstige technische middelen. Beveiliging Nieuws is gerechtigd deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige (royalty) vergoeding verschuldigd te zijn.

Beveiliging Nieuws behoudt tevens het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Beveiliging Nieuws zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden en mag deze ter publicatie doorleveren aan derden.

De inzender vrijwaart Beveiliging Nieuws tegen elke aanspraak van derden. Beveiliging Nieuws accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de inzender zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de gebruiker beschikbaar gesteld materiaal.

Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Mocht u iets op onze site zien staan dat welke manier dan ook inbreuk maakt op andermans rechten, of kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk is, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons meldt.

5. Copyright

Alle handelsmerken en auteursrechten op Beveiliging Nieuws horen toe aan hun gewaardeerde eigenaars. De afbeeldingen, foto’s en teksten van Beveiliging Nieuws zijn auteursrechtelijk beschermd door de Auteurswet 1912 en internationale auteursrechten. Op alle afbeeldingen, foto’s en teksten berust het auteursrecht bij Beveiliging Nieuws. Alle rechten op de foto, waaronder het zogenaamde copyright, zijn beschermd. In geen geval mag de afbeelding zonder schriftelijke toestemming van Beveiliging Nieuws worden gereproduceerd of openbaar gemaakt. Bij constatering van gebruik zonder toestemming zal altijd leiden tot vervolging. Wilt u toch een foto en/of stukken tekst gebruiken, neemt u dan contact op met Beveiliging Nieuws.

6. Aansprakelijkheid

Wij kunnen er niet voor instaan dat de door ons aangeboden informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Gebruikers van Beveiliging Nieuws worden altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via Beveiliging Nieuws verkregen informatie. De informatie wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Beveiliging Nieuws alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. We doen ons uiterste best om onze website degelijk te beveiligen, en informatie accuraat weer te geven maar zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door leden of derden, voortvloeiende uit het gebruik van de website.

Leden kunnen via de website met elkaar te communiceren, we zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van door leden zelf verstrekte persoonlijke informatie uit hun profiel, van persoonlijke informatie die leden via website met elkaar delen, of voortvloeiend uit een andere vorm van communicatie van de leden, al dan niet via de website. We zijn niet aansprakelijk voor het hinderlijk gedrag van leden of bezoekers ten opzichte van een ander.

7. Tot slot

Beveiliging Nieuws is geheel digitaal, voor het insturen van items of andere correspondentie is geen postadres beschikbaar. Voor contact kunt u gebruik maken van e-mail of het reactie formulier op de website.

8. Deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Stichting Beveiliging Nederland. In geval van conflict prevaleren de algemene voorwaarden van Stichting Beveiliging Nederland. Beveiliging Nieuws is te allen tijde gerechtigd om de voorwaarden te wijzigen. De datum van de wijziging is ter herkenning van nieuwe voorwaarden. Publicatie van de nieuwe voorwaarden zal tevens plaats vinden via de website www.voorwaarden.net.

Publicatiedatum: 1 januari 2013

Links: beveiliging-nederland.nl/voorwaarden en beveiligingnieuws.nl/voorwaarden

[ Informatie over adverteren | Veelgestelde vragen (FAQ) ]

Vlog 8

Premium partners

Videoguard

Seagate

Suricat

Wordt een partner