Weinig boa-werkgevers leveren verplichte Wpg-audit aan

Werkgevers van boa’s met opsporingstaken (onder andere gemeenten) zijn verplicht om jaarlijks een interne audit uit te voeren. Ook is er elke vier jaar een éxterne audit nodig. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet echter dat er nog weinig rapporten binnen zijn en benadrukt het belang van het tijdig uitvoeren, rapporteren en toezenden van de audit.

In de Wet politiegegevens staat dat werkgevers van boa’s met opsporingstaken de resultaten van de externe audit naar de AP moeten sturen. Na een jaar uitstel, ligt de uiterste datum voor het aanleveren van Wpg-auditrapporten op 31 december 2022. Monique Verdier, vicevoorzitter AP: “Werkgevers, waaronder gemeenten, zijn nu al geruime tijd verantwoordelijk voor het toezicht op het werk van hun boa’s. Het lage aantal opgeleverde Wpg-auditrapporten baart mij zorgen.”

Belangrijk instrument
Audits zijn volgens de AP een belangrijk instrument voor het interne toezicht binnen een organisatie. Door de audit goed en op tijd uit te voeren, zorgt de werkgever dat  persoonsgegevens op de juiste manier worden verwerkt. Met het uitstel van de inleverdatum naar 31 december 2022 maakte de AP het mogelijk om verbeterplannen op te stellen en eventuele hercontroles en verbeterplannen uit te voeren. Om tijdnood en onjuiste of onvolledige rapporten te voorkomen, wijst de AP daarom nogmaals op de verplichting en de naderende einddatum. Wie wil weten wanneer audit verplicht is en welke eisen eraan gesteld worden, kan dat nalezen op de website van de AP. De privacywaakhond is niet beschikbaar om met afzonderlijke partijen te overleggen of hun organisatie onder de auditplicht valt.

Deel dit artikel via: