Wereldwijde samenwerking tegen cybercrime

Tien landen op drie continenten slaan de handen ineen en richten een wereldwijd samenwerkingsverband op onder de naam Global EPIC. Op dinsdag 10 oktober 2017 tekenen zij de samenwerkingsovereenkomst. Dat gebeurt op CYBERSEC 2017, een wereldwijde conferentie over strategische cybersecurity-vraagstukken, in Krakau, Polen.

Over de hele wereld zijn nationale samenwerkingsverbanden van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen actief. Deze ecosystemen zijn los van elkaar ontstaan en hebben een belangrijke functie binnen hun land als het gaat om digitale veiligheid, innovatie, opleiden van talent en het doen van investeringen. Ze hebben echter allemaal met nagenoeg dezelfde cybersecurity-vraagstukken te maken, omdat cybercrime geen grenzen kent. Het gevolg is dat op verschillende plaatsen in de wereld het wiel wordt uitgevonden. Daar komt nu verandering in.

Versnelling en dynamiek
Wereldwijd slaan veertien ecosystemen, verdeeld over tien landen en drie continenten, de handen ineen tegen cyberaanvallen die een grote impact hebben op de samenleving. Dat doen zij onder de naam Global EPIC. Door nationale ideeën en initiatieven wereldwijd ter beschikking te stellen, en wereldwijde initiatieven nationaal te implementeren, ontstaat een versnelling en nieuwe dynamiek in de wereld die het niveau van digitale veiligheid een stap verder zal brengen. The Hague Security Delta (HSD) is het leidende Europese veiligheidscluster en vanaf het eerste uur betrokken bij de oprichting van Global EPIC. In dit Nederlandse cluster werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld.

Grotere slagkracht
Global EPIC richt zich op het wereldwijd delen van kennis en kunde. Ook maken de deelnemende ecosystemen gebruik van elkaars faciliteiten, instrumenten, datasets en onderzoeksgegevens. Aan de hand van gezamenlijke trendanalyses wordt gekeken naar nieuwe cyberrisico’s en welke maatregelen daarvoor genomen moeten worden. Verder zullen de samenwerkende ecosystemen beleidsmatig nauwer met elkaar samenwerken en hun overheden daarover adviseren, zodat wereldwijd een gezamenlijke aanpak ontstaat. “Samen staan we sterker en hebben we een grotere slagkracht”, aldus Richard Franken, directeur HSD.

Digitale verdediging
“Cybersecurity-problemen kan je niet alleen oplossen. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben elkaar nodig. Maar ook dat is niet meer genoeg in een tijd waarin internationale veiligheidsvraagstukken steeds complexer worden. We hebben elkaar wereldwijd nodig om een stap verder te komen in het opzetten van een goede digitale verdediging.”
Izabela Albrycht, voorzitter van CYBERSEC vindt de samenwerking van 14 ecosystemen onmisbaar in het licht van de huidige dreigingen in de wereld. “Vandaag leggen we het fundament van een community dat wereldwijd kennis en kunde gaat uitwisselen, over verschillende maatschappelijke sectoren heen. Dat biedt perspectief om cyber-uitdagingen op innovatieve wijze aan de voorkant aan te pakken.”

Samenwerkende ecosystemen
De veertien wereldwijde cybersecurity-ecosystemen die samenwerken binnen Global EPIC zijn: Centre for Secure Information Technologies (U.K.), The Hague Security Delta (Netherlands), Global Cybersecurity Resource – Carleton University (Canada), University of New Brunswick (Canada), Cyberspark (Israel), CyberTech Network (U.S.A.), The Kosciuszko Institute (Poland), Politecnico di Torino (Italy), La Fundación INCYDE (Spain), Cyber Wales (U.K.), bwtech@UMBC (U.S.A.), Procomer (Costa Rica), Innovation Boulevard Surrey, BC(Canada), CSA (Singapore).

Deel dit artikel via: