Werkvergunning Oost-Europeanen nog zeker jaar nodig

Werknemers uit Midden- en Oost-Europa hebben nog zeker een jaar een werkvergunning nodig om in Nederland te mogen werken. Het kabinet besloot vrijdag een overgangsregeling die dit bepaalt met een jaar te verlengen. In de Europese Unie geldt in principe vrij verkeer van werknemers.

Om een verwachte toestroom van werknemers uit nieuwe lidstaten in Midden- en Oost-Europa te beperken was bepaald dat dit niet voor deze landen zou gelden.

De ministerraad heeft nu besloten de regeling te verlengen, omdat het kabinet bang is dat bij een volledig vrij verkeer van werknemers het risico van een ‘aanzuigend effect’ nog steeds aanwezig is. Daarbij zouden vooral banen voor Nederlandse lager opgeleiden in het gedrang komen.

Na volgend jaar zal de regeling worden ge?valueerd. Het kabinet zal dan onder meer kijken in hoeverre Nederlandse werklozen banen vinden in de land- en tuinbouwsector, waar nu veel Oost-Europeanen werkzaam zijn. Het kabinet vindt dat vacatures zoveel mogelijk moeten worden vervuld door uitkeringsgerechtigden. Niet uitgesloten wordt dat de Oost-Europeanen zeker tot 2011 een werkvergunning moeten aanvragen.

Deel dit artikel via: