Wim Saris directeur-generaal Dienst Justitiële Inrichtingen

Wim Saris wordt directeur-generaal Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 mei 2022.

Mr. W.F. (Wim) Saris is sinds augustus 2018 directeur-generaal Straffen en Beschermen. Van augustus 2018 tot april 2020 was hij tevens directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s. Daarvoor was hij waarnemend directeur-generaal Politie. Eerder vervulde hij diverse functies, waaronder directeur Middelen bij het directoraat-generaal Politie en directeur Strategie en Beleid bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Saris studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij behaalde een Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.

Deel dit artikel via: