WPBR op de helling onder druk EU

De Nederlandse overheid gaat het voor buitenlandse beveiligingsbedrijven makkelijker maken om tot de Nederlandse markt toe te treden. Den Haag zwicht daarmee voor druk van de Europese Commissie.
Minister Piet Hein Donner van Justitie komt in september met een aanpassing van de Nederlandse wet volgens Het Financieele Dagblad. Onder de huidige wet moet ieder beveiligingsbedrijf dat in Nederland actief wil zijn een vergunning aanvragen.

Bij het verstrekken van de vergunning wordt gekeken naar de opleiding en screening van het personeel. De vergunningsplicht geldt ook voor buitenlandse bedrijven, zelfs wanneer zij in eigen land al aan strenge eisen zijn onderworpen. Volgens Brussel schendt Nederland daarmee de vrijheid van dienstverlening in de Europese Unie. De Europese Commissie heeft vier jaar geleden al bezwaar aangetekend. Uiteindelijk kreeg de Commissie eind vorig jaar gelijk van het Europese Hof van Justitie. Toch moest Brussel half juli nog een aanmaning sturen dat Nederland moest gehoorzamen aan de uitspraak van het Hof.

Justitie zal de regelgeving aanpassen en gaat rekening houden met de verplichtingen en de controles waaraan het beveiligingsbedrijf in het land van oorsprong is onderworpen. Dit betekent niet dat buitenlandse bedrijven nu zonder meer toegang krijgen tot de Nederlandse markt. Ons systeem blijft volgens Justitie overeind. Indien de eisen waaraan een buitenlands bedrijf in eigen land is onderworpen lager dan in Nederland, dan behoudt de Nederlandse overheid zich het recht voor aanvullende eisen te stellen.

Willem van Hassel is als voorzitter van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties er niet helemaal gerust op en heeft gemengde gevoelens over deze aanpassing. De Nederlandse wet heeft ertoe geleid dat het niveau van de branche enorm omhoog is gegaan aldus van Hassel. Hij is bang dat dit weer verloren gaat wannee niet kritisch wordt gekeken naar de achtergrond van bedrijven die hier aan de slag willen. Daarbij denkt hij vooral aan beveiligingsbedrijven uit de Midden-Europese lidstaten.

Praat mee over dit onderwerp op het beveiliging prikbord

Deel dit artikel via: