Zijn ethische richtlijnen nodig voor IT professionals?

Advocaten, doctoren en andere professionals wiens baan het leven van anderen beinvloedt krijgen meestal tijdens hun opleiding les over de ethische vraagstukken waar ze tijdens hun beroep mee te maken kunnen krijgen. IT security professionals hebben vaak toegang tot vertrouwelijke informatie en kennis over personen en bedrijven, waardoor ze veel macht hebben. Die macht kan bewust of onbewust misbruikt worden.

Lees verder: security.nl

Deel dit artikel via: