25-jarig jubileum Stichting SERN in teken van verbinden

Met een groots en feestelijk evenement werd 20 september het 25-jarig bestaan van Stichting SERN gevierd. Ruim honderd beveiligingsspecialisten uit verschillende sectoren kwamen bijeen op de SS Rotterdam om het glas te heffen en deel te nemen aan interessante discussies.

Het heeft erom gespannen of de jubileumviering door kon gaan binnen de kaders van de RIVM-richtlijnen, maar er kwam tot grote opluchting van de initiatiefnemers geen kink in de kabel. Zo kon het feest op de dag af exact 25 jaar na de oprichting van Stichting SERN worden gevierd.Rob Ackx en Bert Duijndam namen in de jaren negentig het initiatief voor de stichting en werden tijdens het evenement benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor wat zij namens SERN hebben bijgedragen aan de professionalisering van de beveiliging in Nederland. Duizenden beveiligingsprofessionals hebben de door hen ontwikkelde post-hbo-opleidingen gevolgd en vele honderden hebben zich laten opnemen in een van de registers van Stichting SERN.

Enorme animo
Het bekendste register is RSE, wat staat voor: Register Security Expert. Later kwamen daar de registers voor RMB (Register Middenmanager Beveiliging) en Vsec (Securityvalideur) en het keurmerk MSec (Manager of Security) bij. Het bleek een gouden greep te zijn. Vooral de animo om in het RSE-register opgenomen te worden was enorm en motiveerde veel beveiligingsprofessionals om de DHM-opleiding security management te gaan volgen. In de topjaren waren er bijna duizend geregistreerden en kreeg SERN ook een netwerkfunctie. Het succes was voor een groot deel te danken aan de altijd bevlogen Fred Zaaijer die vele jaren voorzitter is geweest van Stichting SERN, maar die helaas vanwege ernstige gezondheidsredenen zijn taken moest neerleggen. Tijdens het jubileum werd hierbij stilgestaan.

Houtje touwtje
Oud-staatssecretaris van Justitie Fred Teeven sprak tijdens het jubileum over het uitwisselen van informatie tussen overheid en bedrijfsleven, of eigenlijk over het ontbreken daarvan. “Bedrijven delen vaak nog wel informatie met de overheid, maar andersom is het houtje touwtje. We praten er al sinds 2010 over, maar er blijken nog altijd grote belemmeringen te bestaan.” De VVD-er merkte op dat hij het toch wel vreemd vond dat sinds zijn partij – die bekend staat als de partij van law and order – aan de macht is, er nog nooit zo hard op defensie is bezuinigd. “Veiligheid heeft niet de eerste prioriteit bij premier Rutte.” Dagvoorzitter Frenk van der Linden vroeg of beveiliging niet wettelijk verplicht moest worden. Daar was de zaal het niet mee eens. Voor wat belangrijk is, zijn er al wettelijke normen en de overheid kan zich beter niet bemoeien met wat bedrijven zelf al goed geregeld hebben. Over zijn werk als part-time buschauffeur zei Teeven dat hij zich op de bus vaak onveiliger voelt dan in zijn tijd als staatssecretaris van Justitie.

Elkaar versterken in plaats van bestrijden
Godfried Hendriks van ASIS International en Rien van der Linden van de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland (VBN) gingen in op de vraag of Nederland wel twee ‘security-verenigingen’ nodig heeft. Beiden waren het erover eens dat ASIS en VBN goed naast elkaar kunnen bestaan en elkaar zelfs kunnen versterken. Zo hoeft ook niet gediscussieerd te worden of RSE beter is dan CPP of andersom. Beide hebben een specifiek doel en zijn daarom complementair aan elkaar. Hendriks kijkt liever naar hoe meer verbindingen zijn te realiseren. “In de zaal zit vast iemand met een probleem, waarvoor vijf anderen een oplossing hebben. Maar hoe kom je te weten wie?” Van der Linden hekelde de concurrentie tussen technische regelingen voor beveiliging. “Je kan elkaar beter opzoeken en helpen.” Een andere uitdaging is volgens hem het verbinden van Young Professionals met mensen met veel praktijkervaring.

Opleidingen
Leo Mulder van QShare en Armand van Bercheycke van SeSa Group (o.a. SOBA) spraken over hun opleidingen en over hoe die elkaar kunnen aanvullen. Mulder richt zich op security intelligence, ofwel het verzamelen van informatie om daarop beveiligingsbeleid te kunnen baseren. Van Bercheycke biedt vooral traditionele beveiligingsopleidingen, maar is continu op zoek naar uitbreiding en verbreding. Door een partnership versterken QShare en SOBA elkaar. De ambitie van Van Bercheycke is om binnen de beveiliging met doorlopende leerlijnen te komen van lbo tot en met wetenschappelijk onderwijs, waarbij ontwikkeling in zowel de diepte als de breedte mogelijk is.

Samenwerking
Ook tijdens een paneldiscussie was het ‘bouwen van bruggen’ het centrale thema. “Als je het dan over cybersecurity en fysieke beveiliging hebt, is dat vloeken in de kerk”, merkte Rein Zijlstra, oud-securitymanager van Fujitsu, op. George van der Kamp van FM Haaglanden was positiever. Zijn taak is het coördineren van de beveiliging voor zeven ministeries. “Mensen zoeken de samenwerking zelf op.” Berndt Rif, beveiligingsambtenaar bij VWS, was iets genuanceerder. “Op gelijk niveau is het niet zo moeilijk, maar het kan lastig worden als je samenwerking in formele structuren wilt gieten. Nederland is het enige land waar het bijna onmogelijk is om tot samenwerking tussen politie en beveiligingsbedrijven te komen. Toch zou zo’n samenwerking prima kunnen als je de zaken transparant maakt.”

Awards en nieuwe voorzitter
Tegen het einde van de bijeenkomst werden de zogenoemde IDA’s uitgereikt. IDA staat voor InciDetarAward en is genoemd naar een onderdeel uit DHM (De Haagse Methodiek). De gelukkigen waren Godfried Hendriks voor zijn werkzaamheden voor ASIS International, waarvan hij vorig jaar zelfs president werd, en George van der Kamp voor de wijze waarop hij vorm heeft gegeven aan de huidige beveiliging van zeven belangrijke departementen. In totaal hebben nu 25 personen een IDA ontvangen, omdat zij niet alleen de belangen van hun werkgever/opdrachtgever dienen, maar ook bijdragen aan een veiligere samenleving en een betere beveiligingsbranche. Tot slot droeg Rob Ackx de voorzittershamer van Stichting SERN over aan Frank van der Linden. Ackx en Duijndam blijven voorlopig wel lid van het bestuur van de stichting, die met de jubileumbijeenkomst weer een behoorlijke boost heeft gekregen.

Deel dit artikel via: