Certificatieafspraken voor brandveiligheidskeurmerken

De Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging (CvB Brand) heeft ingestemd met certificatieafspraken voor de CCV-keurmerken voor onderhoud van blusmiddelen, blusinstallaties, brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. Dit onder andere om verschillen in behoordeling te voorkomen. Lees verder

Politievrijwilligers vieren 70-jarig bestaan

In 1948 deed de politievrijwilliger zijn intrede bij de toen opgerichte Reserve Rijkspolitie en Reserve Gemeentepolitie. Zeventig jaar later is die reserverol veranderd in een structurele bijdrage aan het politiewerk, stellen directielid Liesbeth Huyzer en portefeuillehouder Frans Heeres. Lees verder

Dagelijks nieuws over beveiliging en veiligheid