Certificatieafspraken voor brandveiligheidskeurmerken

De Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging (CvB Brand) heeft ingestemd met certificatieafspraken voor de CCV-keurmerken voor onderhoud van blusmiddelen, blusinstallaties, brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. Dit onder andere om verschillen in behoordeling te voorkomen. Lees verder

Politievrijwilligers vieren 70-jarig bestaan

In 1948 deed de politievrijwilliger zijn intrede bij de toen opgerichte Reserve Rijkspolitie en Reserve Gemeentepolitie. Zeventig jaar later is die reserverol veranderd in een structurele bijdrage aan het politiewerk, stellen directielid Liesbeth Huyzer en portefeuillehouder Frans Heeres. Lees verder

Politie stelt vrijwilligers aan als cyberagenten

Dinsdag gingen de eerste ICT'ers officieel aan de slag als vrijwillig politiemedewerker om onder andere criminaliteit op het darkweb op te sporen. De politie heeft daarvoor zelf niet voldoende capaciteit en kan met de gebruikelijke salarissen ook geen betaalde krachten uit het bedrijfsleven weghalen. Lees verder

Groot risico dat AIVD en MIVD onwettig werken

Toezichthouder CTIVD heeft vastgesteld dat er grote risico's zijn dat de inlichtingendiensten AIVD en MIVD in strijd met de wet handelen. Tegenover de Tweede Kamer geven de ministers Ollongren en Bijleveld toe dat de nieuwe Inlichtingenwet meer impact heeft op de veiligheidsdiensten dan bij de inwerkingtreding van de wet werd onderkend. Lees verder

Proef met enkelbanden voor minderjarige veelplegers

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving heeft een proef gehouden met enkelbanden voor jeugdige veelplegers. Onderzocht is of de maatregel iets kan doen tegen straatroven, overvallen en woninginbraken. 44 jongeren hebben tijdens de proef een enkelband om gekregen. Lees verder

Dagelijks nieuws over beveiliging en veiligheid