Het belang van explosieveilige camera’s in de industrie

Hoe je met explosieveilige camera’s een veilige omgeving creëert voor werknemers. Daarover geeft Edwin Beerentemfel van Axis Communications nadere uitleg in dit artikel. De fabrikant introduceerde recent camera’s die geschikt zijn voor omgevingen waar explosieve gassen kunnen voorkomen.

Ten aanzien van explosiegevaar gelden strenge regels voor specifiek risicovolle omgevingen, zoals industrieterreinen of fabrieken. Vaak ontstaat een explosie doordat brandbaar of ontvlambaar materiaal in contact komt met een ontstekingsbron. Zo’n ontstekingsbron kan een apparaat zijn. Daarom mag in bepaalde omgevingen alleen gecertificeerde apparatuur worden geplaatst, zoals explosieveilige camera’s. Die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk kans is op explosies in gevaarlijke omgevingen. De camera’s zijn niet gemaakt om explosies te overleven, maar juist om het risico weg te nemen dat de camera een vonk veroorzaakt die kan resulteren in een explosie.

Meer voordelen
Dat de camera’s voor minder kans op explosiegevaar zorgen, is natuurlijk erg belangrijk, maar ze hebben daarnaast nog meer voordelen. Door de hoge kwaliteit van de camera’s en de mogelijkheid om andere sensoren te integreren, spelen ze een centrale rol in veel aspecten van vitale infrastructuur en industriële bedrijfsvoering. Een voorbeeld hiervan is gaswinning. Maar explosieve gassen worden daarnaast ook vaak gebruikt als belangrijk materiaal voor de productie in veel industriële en productiesectoren. Verder zijn gevaarlijke dampen vaak aanwezig in sectoren die gebruik maken van chemicaliën of ontvlambare vloeistoffen.

Stofexplosies
Minder bekend is dat verwoestende explosies zich ook kunnen voordoen in omgevingen waar veel stof, vezels of kleine deeltjes in de lucht hangen. Of het nu gaat om grondstoffen voor levensmiddelen, materiaal dat in de landbouw gebruikt wordt of een bijproduct van bijvoorbeeld de houtindustrie: het risico op een catastrofale stofexplosie is altijd aanwezig. Zo zijn er meer verschillende potentiële ontstekingsbronnen waar misschien in de eerste plaats niet aan gedacht wordt. Elektrische vonken of vonken die ontstaan door schokken of wrijving, vuur, elektrostatische ontlading, hoge temperaturen, schokgolven en zelfs blikseminslagen, zijn allemaal factoren die direct of indirect – door bijvoorbeeld een brand – explosies kunnen veroorzaken.

Strenge regels en ontwerpeisen
Doordat in bepaalde omgevingen het risico op explosie extra hoog is, worden daar strenge regels gehanteerd voor de gebruikte apparatuur. Zo mag er in verschillende zones alleen bepaalde gecertificeerde apparatuur geplaatst worden die voldoet aan strenge ontwerpeisen. Dit is ook terug te zien in explosieveilige camera’s. De camera’s zijn voorzien van een zware behuizing van roestvrij staal of aluminium, die het risico wegneemt dat de camera een vonk veroorzaakt die tot een explosie zou kunnen leiden. Hierdoor kunnen explosieveilige camera’s in de meest risicovolle omgevingen worden geplaatst.

Veiliger voor mensen
Naast het feit dat ze de kans op explosies verminderen, brengen deze camera’s ook andere voordelen met zich mee. Zo kunnen de camera’s dienen voor visuele bewaking op afstand, waardoor minder personeel tijd hoeft door te brengen in gevaarlijke omgevingen. Dat hoeft dan alleen als via de camera’s is vastgesteld dat dit noodzakelijk is. Daarnaast kunnen moderne netwerkvideocamera’s door middel van deep learning nu ook patronen, trends en afwijkingen detecteren die extra voordelen opleveren op het gebied van gezondheid, veiligheid en operationele efficiëntie. Video-analytics kunnen bijvoorbeeld vaststellen of werknemers in gevaarlijke omgevingen de juiste beschermende kleding dragen of een signaal afgeven wanneer een werknemer valt of in elkaar zakt en dus hulp nodig heeft (zogenaamde ‘man down’-analytics).

Integratie van sensoren
Bovendien kunnen de camera’s ook worden uitgebreid met de integratie van andere sensoren. Warmtesensoren kunnen bijvoorbeeld detecteren of de temperatuur van de machines stabiel is en binnen de veiligheidsdrempel blijft. Is dit niet het geval? Dan kan het vermogen van de machines automatisch worden verminderd of uitgeschakeld. Ook gassensoren kunnen in de camera’s worden geïntegreerd, zodat lekken snel gedetecteerd worden en personeel gewaarschuwd kan worden door evacuatieberichten via luidsprekers af te spelen.
De sensoren kunnen daarnaast ook detecteren of mensen zich in beperkt toegankelijke gebieden begeven, zoals ruimtes waar industriële robots werken. Er kan dan een alarm worden geactiveerd en processen kunnen worden stilgelegd totdat het gebied veilig is.

Efficiëntie, veiligheid en proactief onderhoud
Deze combinatie van gegevens van de camera’s – zowel visuele als metadata – en die van sensoren kunnen worden verzameld en geanalyseerd in het datacentrum. Deze data leiden tot inzichten die zorgen voor verbeteringen in operationele efficiëntie, veiligheid en proactief onderhoud. Dit is ook precies de reden waarom het plaatsen van ‘standaard’ bewakingscamera’s in gevaarlijke omgevingen niet altijd een geschikte oplossing is, simpelweg omdat deze camera’s op lange termijn niet alle noodzakelijke gegevens kunnen leveren die nodig zijn.

Door: Edwin Beerentemfel, manager Global Partners & End Customers Middle Europe Axis.

Gedeeld

Geef een antwoord