Akkoord over beheer regelingen

De binnen het Verbond van Beveiligingsorganisaties samenwerkende brancheverenigingen (VvBO) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zijn het in principe eens geworden over het beheer van de regelingen BORG 2005 voor inbraakbeveiliging en BMI 2005 voor brandbeveiliging.

De brancheverenigingen hadden de regelingen laten opstellen en ter goedkeuring voorgelegd aan de binnen het CCV vertegenwoordigde partijen. Volgens BEVEILIGING hebben vooral brandweer en verzekeraars bezwaren ten aanzien van het concept van de BMI 2005 maar stelde het VvBO zich hard op. Als het CCV niet met beide regelingen akkoord zou gaan, zou de branche de regelingen bij een andere instantie onderbrengen.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid stimuleert en ondersteunt private en publieke partners bij de realisatie van criminaliteitspreventie en veiligheid en is een initiatief van de ministeries van Justitie en BZK, het Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Hoofdcommissarissen.

1 januari 2006 moeten de nieuwe regelingen van kracht worden dus enige haast is hier wel op zijn plaats gezien de regelingen nog niet helemaal af zijn. Ondermeer ontbreekt de goedkeuring van de Raad voor de Accreditatie.

Websites:
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Verbond van Beveiligingsorganisaties samenwerkende brancheverenigingen

Deel dit artikel via: