Banken doen volgens DNB nog te weinig tegen witwassen

Volgens De Nederlandsche Bank doen financiële instellingen nog altijd niet genoeg om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dat schrijft de toezichthouder in ‘Toezicht in beeld 2021′.  Er wordt wel vooruitgang geboekt, maar er is volgens DNB zeker nog ruimte voor verbetering.

Toezicht op het voorkomen van financieel-economische criminaliteit heeft bij DNB onverminderd prioriteit. Veel aandacht gaat uit naar de rol van banken. Hoewel veel banken hun inzet de afgelopen jaren hebben verhoogd, ziet DNB dat ook in 2021 nog onvoldoende invulling is gegeven aan hun poortwachtersrol. DNB verwacht verbetering op dit vlak door een slimmere aanpak. Dit kan door technologische mogelijkheden te benutten bij de identificatie en beheersing van risico’s. Of door met andere instellingen en publieke ketenpartners kennis en concrete risico-informatie te delen en waar mogelijk, samen te werken.

Cryptomunten
DNB verwacht dat banken het criminelen zo goed als onmogelijk maken om bankrekeningen te gebruiken om crimineel geld wit te wassen of terrorisme te financieren. Als dat onvoldoende gebeurt worden boetes uitgedeeld die in de honderden miljoenen lopen. Daarom hebben banken duizenden nieuwe medewerkers aangenomen die verdachte transacties moeten ontdekken. DNB waardeert dat, maar zegt dat er nog grote stappen zijn te zetten en dat onderling beter samengewerkt moet worden. Dat laatste wordt echter bemoeilijkt door de AVG. Ook de vrijwel anoniem te gebruiken cryptomunten maken bestrijding van financieel-economische criminaliteit er niet eenvoudiger op. DNB houdt toezicht op handelaren in cryptomunten, maar kampt vanwege het grote aantal met een tekort aan capaciteit. Momenteel hebben 27 cryptohandelaren een Nederlandse vergunning. DNB heeft de taak om te controleren of de bedrijven zich houden aan de eisen die de vergunning stelt.

Deel dit artikel via: