Veel beveiligers gepest op het werk

Ten opzichte van andere beroepsgroepen worden beveiligers relatief vaak gepest door collega’s. Dat leidt RTL Nieuws af uit onderzoek dat TNO heeft verricht in opdracht van de Inspectie SZW. 17,6 procent van de beveiligers zou een conflict hebben met de werkgever.

Pesten op het werk kan bestaan uit kleinerende opmerkingen, constante kritiek, intimidatie, flauwe grappen en roddelen. Maar ook fysiek geweld en isolatie van werknemers komt voor, aldus de Inspectie SZW. Pesten gebeurt verbaal, non-verbaal en fysiek, openlijk en verborgen en valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Pesten kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die worden gepest op het werk raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kan uiteindelijk ook de werkgever veel geld kosten.
RTL Nieuws heeft in een spreadsheet de verschillende sectoren met elkaar vergeleken. De cijfers geven overigens slechts een indicatie, omdat in sommige sectoren de steekproefgrootte erg klein is. In de sector Beveiliging en Opsporing zijn echter bijna 500 personen bevraagd, zodat het percentage problemen als redelijk betrouwbaar kan worden beschouwd. In drukkerijen, garages en schoonheidssalons is de situatie nog erger.

Deel dit artikel via: