BOA’s mogen jongeren nu ook naar Halt doorverwijzen

In samenwerking met het OM, Gemeente Heerlen, Gemeente Landgraaf en Gemeente Kerkrade is een pilot gestart waarbij BOA’s mogen doorverwijzen naar Halt. De uitbreiding van de feiten is specifiek gericht op jongeren die overlast veroorzaken.

Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die zich schuldig maken aan het beledigen van een ambtenaar, openbare dronkenschap of baldadigheid. Dankzij een uitbreiding van de algemene plaatselijke verordeningen (APV) in de deelnemende gemeenten is het in die gevallen mogelijk geworden dat handhavers de schuldigen doorverwijzen naar Halt. Dat is een organisatie die werkt aan de bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en ondersteuning van hun ouders. In 2019 voerden ruim 16.000 jongeren (12 tot 18 jaar) een Halt-interventie uit. Daarnaast is Halt actief in de domeinen Wijk, Sport en School. Halt heeft een landelijk dekkend netwerk met tien regionale teams en een landelijk kantoor in Utrecht.

Deel dit artikel via: