Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Network Optix

Genetec

Akuvox

Seagate

Brivo

VAIBS

VVNL

BHVcertificaat.online

ADI

GFT

Optex

Ajax Systems

OSEC

Centurion

VideoGuard

Seris

SMC Alarmcentrale

IDIS

ASIS

Trigion

Bosch Security Systems

De Beveiligingsjurist

Eagle Eye Networks

JMB Groep

Paraat

Paxton

DZ Technologies

ASSA ABLOY

CardAccess

Oribi ID Solutions

SmartCell

VBN

Advancis

Secusoft

Gold-IP

Securitas

Connect Security

SmartSD

NetworxConnect

Explicate

CDVI

Milestone

ARAS

Eizo

Hanwha Vision Europe

i-Pro

Nenova

Crown Security Services

SOBA

VEB

Nimo Dog Security

Traka ASSA ABLOY

Unii

HD Security

Alphatronics

Top Security

G4S

HID

Uniview

Multiwacht

Service Centrale Nederland

Nimo Drone Security

2N

Hikvision

Kiwa

Sequrix

Lobeco

NIBHV

Masset Solutions

CSL

20face

Dero Security Products

Bydemes

EAL

Add Secure

RoSecure

Avigilon Alta

PG Security Systems

Regio Control Veldt

Alarm Meldnet

BORG-regeling gesplitst in Bouwkunde en Elektronica

3 augustus 2020
Redactie
09:25

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid publiceert een nieuwe versie van het BORG-keurmerk voor inbraakbeveiliging. De regeling is nu onderverdeeld in een bouwkundig en een elektronisch deel (BORG-B en BORG-E). Wat betekent dit voor belanghebbenden?

Dat de in 1995 ingevoerde BORG-regeling wordt gesplitst heeft alles te maken met het feit dat het overgrote deel van de belanghebbende bedrijven in bouwkundige óf elektronische beveiligingsproducten is gespecialiseerd. Slechts enkele hebben beide disciplines in huis. Voor afnemers van deze bedrijven zijn echter beide van even groot belang. In de wat hogere risico’s kan bouwkundige beveiliging niet zonder elektronische beveiliging en andersom geldt hetzelfde. Wie dus een BORG -B- of een BORG-E-certificaat heeft, is dus door de bank genomen maar voor de helft goed beveiligd. Het is de vraag of klanten dat gaan begrijpen. Het OBE-principe is tenslotte geen algemeen bekende wetenschap.

Integrale aanpak
Om een integrale aanpak te bevorderen, moesten BORG-B en -E naadloos op elkaar aansluiten. Daarom is binnen de werkgroepen gewerkt aan de zogenaamde ‘Integrale Beveiligings Aanpak’. Dit is een leidraad voor beveiligingsbedrijven over de wijze waarop zij een totaaladvies kunnen maken waarin zowel bouwkundige als elektronische beveiligingsmaatregelen voorkomen. Dat advies kan vervolgens worden uitgewerkt door een bedrijf in de andere discipline. Bedrijven die een dergelijk advies willen uitbrengen dienen eveneens aan BORG-A (advies) te voldoen, maar die regeling is nog in ontwikkeling en het is niet bekend wanneer deze gereed zal zijn.

Lang gekoesterde wens
Aan de splitsing ging een erg lang traject vooraf. In 2017 werd gestart en de bedoeling was om de nieuwe regelingen al begin 2018 te presenteren. Dat werd dus 2,5 jaar later. Met de splitsing van de BORG-regeling komt het CCV tegemoet aan een jaren gekoesterde wens van technische beveiligingsbedrijven. Eerder kwamen die met hun brancheorganisaties al met alternatieve kwaliteitsregelingen. Zo introduceerde de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) in 1999 de eigen VEB-regeling en kwam Techniek Nederland in 2015 met de BRL6020. Die alternatieve regelingen zijn vooral bedoeld voor installateurs van alarminstallaties. De nu ook voor bouwkundige bedrijven geschikte VEB-regeling wordt inmiddels door bijna 600 installatiebedrijven gebruikt, maar de op de elektronische sector gerichte BRL6020 is nooit van de grond gekomen. De BORG-regeling bleef intussen ondanks de bezwaren altijd min of meer de standaard, omdat het CCV nu eenmaal een maatschappelijk sterke positie heeft.

Nadeel
Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de gespecialiseerde installatiebedrijven, introduceerde het CCV eerder al BORG-deelcertificaten, ook wel opleveringsbewijzen genoemd. Het was aan de klant en de verzekeraar of deze genoegen namen met zo’n deelcertificaat voor bouwkundige of elektronische beveiliging, of dat beide certificaten werden vereist. Ook bij dit systeem speelde het nadeel dat de beslissing werd overgelaten aan de consument, terwijl daarvan niet verwacht mag worden dat die de daarvoor benodigde deskundigheid bezit.
Voor verzekeraars is vooral de Verbeterde Risicoklasseindeling (VRKI 2.0) van belang. Dan wordt aan de hand van de inbraakgevoeligheid van een object bepaald hoe sterk de beveiliging moet zijn. Bij een geringe inbraakgevoeligheid volstaat een PKVW- of BORG-B-certificaat, maar bij iets hogere risico’s is vaak ook een alarmsysteem vereist. Ideaal is het wanneer de B- en E-maatregelen integraal worden toegepast, maar dat gaat lastig als ze door twee verschillende bedrijven worden uitgevoerd. Het is dus wachten op BORG-A. Dan wordt ook het belang van de klant gediend, wat in de beveiliging natuurlijk niet geheel onbelangrijk is.

Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

Suricat

Seagate

SequriX

Videoguard

Wordt een partner