Brandmeldinstallateurs mogen nu ontruimingssysteem aanleggen

Sinds 15 juni is het CCV-certificatieschema Installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties 6.0 van kracht. Installatiebedrijven voor brandmeldinstallaties kunnen nu ook installatiewerk voor ontruimingsalarminstallaties verrichten. Dit is een oplossing voor de groeiende vraag naar ontruimingsalarminstallaties met CCV-keurmerk.

Het installatiewerk voor brandmeldinstallaties verschilt volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid niet van het installatiewerk voor ontruimingsalarminstallaties. Toch waren er altijd twee aparte CCV-certificatieschema’s. Door de schema’s samen te voegen wordt voldaan aan de behoefte van leveranciers van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Installatiebedrijven kunnen nu een grotere groep opdrachtgevers bedienen.

Eén attest voor BMI en OAI
Installatiebedrijven voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties monteren de componenten van de installaties en zorgen voor de bekabeling. Dit is een belangrijke stap in het proces. Alles moet netjes en op de goede plaats worden aangebracht en onderling correct zijn aangesloten. Voor hun werk geven de installatiebedrijven een attest af aan de opdrachtgever, vaak een branddetectiebedrijf of ontruimingsalarmbedrijf. Het attest is voor de hoofdaannemer het bewijs dat de door hem ontworpen installatie conform tekening is aangelegd.
Op basis van het attest kan de hoofdaannemer met een gerust hart de oplevering verzorgen. In de oude situatie werd onderscheid gemaakt tussen een attest voor brandmeldinstallaties en een attest voor ontruimingsalarminstallaties. Met het nieuwe CCV-schema verdwijnt dit onderscheid. Hierdoor kunnen alle gecertificeerde installatiebedrijven een attest voor zowel de brandmeld- als ontruimingsalarminstallaties afgeven.

Deel dit artikel via: