Brandweer haalt vrijwel nergens wettelijke opkomsttijden

In slechts één van de veiligheidsregio’s haalt de brandweer de afgesproken opkomsttijd. Het duurt dus meestal langer om een brand te bereiken dan door het ministerie verantwoord wordt geacht. Volgens het onderzoeksrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid komt dat ook om de wettelijke tijden niet realistisch zijn.

De brandweerzorg aan burgers hoeft volgens de Inspectie niet te worden verbeterd. Wel moeten de opkomsttijden opnieuw en realistischer worden vastgesteld. Dan krijgen gemeenten een beter inzicht in waar de aanrijtijden echt niet kunnen worden gehaald. Ook voor bewoners en bedrijven is dat belangrijke informatie, omdat zij daar hun preventie en bedrijfshulpverlening op kunnen afstemmen. Minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid neemt deze adviezen en aanbevelingen over, maar vindt dat in de tussentijd de brandweerkorpsen wel de huidige regels moeten naleven.

Tekort aan vrijwilligers
Een probleem bij de brandweer is het tekort aan vrijwilligers. Zeker op ongunstige tijden wordt het steeds moeilijker om de roosters gevuld te krijgen. Daardoor moet regelmatig met vier, in plaats van met zes man worden uitgerukt. Grapperhaus belooft binnenkort met maatregelen te komen om meer vrijwilligers te trekken. Dat is ook afgesproken in het regeerakkoord.
Brandweer Nederland zegt blij te zijn dat de minister wil kijken naar realistischer opkomsttijden. Sneller dan nu kan de brandweer niet worden, aldus deze organisatie. Daarnaast moet ook meer worden ingezet op het voorkomen van brand.

Hoge eisen
De wettelijke aanrijtijden stellen hoge eisen aan de brandweer. Binnen vijf minuten dient men ter plaatse te zijn bij brand in een winkel, waar zich woningen boven bevinden. Dezelfde tijd geldt voor een detentiecentrum. Bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfredzamen mag er 1 minuut langer over de rit worden gedaan. 8 minuten aanrijtijd geldt voor gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder de eerste twee punten of met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie. Voor overige gebouwen geldt 10 minuten aanrijtijd.

Deel dit artikel via: